Embryon ska ge tillbaka kofamilj

Tack vare embryospolningar och lyckosamma omständigheter, kan det snart födas nya Vendla-kalvar på Vreta.

Omstart för Vreta

Efter en storbrand i Vretaskolan försvann hela kofamiljen av det omtyckta SRB-släktet Vendla. Däremot var det ett flertal kvigor som klarade sig, och gjorde det möjligt att bygga upp besättningen igen.  

Cia Candell och Elin Andersson
Cia Candell och Elin Andersson, instruktörer på Vreta utbildningscentrum i Östergötland

Den speciella Vendla 

Vid en exteriörbedömning 2018 riktades blickarna mot den något anonyma andrakalvaren 1448 Vendla. Hon bedömdes med kropp 87, ben 88, juver 90 och helhet 88, och skulle passa utmärkt i ringen Elmia några veckor senare.

– När det blev klart att hon skulle visas upp, engagerades hela personalen och eleverna vilket gav henne en speciell plats här på skolan, berättar Cia. Väl på utställningen kom hon på tredje plats i sin klass. Hon fick även pris för årets högst bedömda SRB i Östergötland.  

Ett och ett halvt år tidigare hade Vendla fått sin första kvigkalv, 1705 Vendla. Genomtestet visade att hon var något alldeles extra. VikingGenetics aviserade intresse att köpa henne för att bli embryodonator i Finland.

– Vi gick tidigt med i LD-projektet och började genomtesta alla våra kvigor. Det är viktigt att visa eleverna ny teknik och viktiga redskap i vår avelsplanering, säger Elin. Vi är stolta över våra djur som både har en stark genetik, producerar bra och är en säker del av undervisningen, förklarar Cia. 

Embryon till salu

Tio embryon efter 1705 Vendla skickades från Finland och lades in i flera svenska besättningar. Genetiken är fortsatt eftertraktad. En av de embryofödda kvigorna spolades hösten 2020. Spolningen gick över förväntan och fem SRB-embryon fanns till försäljning. Dessutom upptäcktes att embryona hade släktskap med 1448 Vendla från Vreta.

–När samtalet och frågan om vi var intresserade kom i höstas, kände vi sådan glädje och tacksamhet. För oss var det en självklarhet att tacka ja. Chansen att få tillbaka en förlorad kofamilj på det här sättet får man kanske bara en gång, berättar de samstämmigt.

Den nya besättningen växer fram

Målet är att komma tillbaka till den höga genetiska nivå som besättningen hade innan branden. De vill kunna selektera på NTM och utnyttja potentialen med x-vik och köttrassemineringar fullt ut. Att de blev erbjudna ett spolkontrakt av VikingGenetics för en av deras SRB-kvigor, tyder på att de är på god väg.

Det plingar till i telefonen, resultatet från dräktighetsundersökningen är klar. Högst sannolikt föds tre efterlängtade embryokalvar på Vreta.

– Drömmen är att något av embryona ger oss en kviga, en dotterdotters dotter till vår speciella 1448 Vendla. Cirkeln har då slutits på något vis, avslutar Elin och Cia hoppfullt.  

 

Nybyggt stall på Vreta

Vretaskolan

Nuläge: 45 mjölkande
Mål: 65 mjölkande

Mjölkning i 1 AMS + en mindre grop för undervisning
10 200 kg ECM
4,5% fett
3,7% protein

Raser: Holstein, SRB, Jersey

ET - Embryotransfer

Embryotransfer innebär att embryon spolas från en kviga eller ko och överförs till ett eller flera mottagardjur. Genom att arbeta med inköpta embryon kan du få in nya kofamiljer på ett smittsäkert sätt i din besättning.

En lyckad spolning beror på flera faktorer som gott fruktsamhetsläge i besättningen, noggrann brunstpassning, många bra mottagardjur och ett gott samarbete mellan lantbrukare och embryoservice-teamet.

Läs också om embryoservice