Styrning och rutiner

Brist på vårutsäde

Brist på vårutsäde

Ta tillvara på eget utsäde om det finns risk för brist på vårutsäde.

 • Skörda eget utsäde på större öppna fält
  Använd inte skördad gröda från fältkanter till eget utsäde. Särskilt i ekologisk odling finns ofta mer ogräs i fältkanterna och det ökar risken för smitta av mjöldryga, snömögel och fu­sarium.
   
 • Skörda fält som du har tänkt till utsäde först! 
  Risken för smitta ökar under de tre sista veckorna före skördemognad, till exempel bi­polaris och kornets bladfläcksjuka.
   
 • Skörda under goda förhållanden
  Kärnor med hög vattenhalt tar lätt värme under torkning och då försämras grobarheten av­sevärt.
   
 • Ta inte utsäde från fält med liggsäd
  Bipo­laris, fusarium samt ärt- och bönfläcksjuka smittar växterna vid jordkontakt.
   
 • Rensa utsädet väl, rensa fram stora sunda kärnor
  Ogräs som är svårare att rensa bort är: flyghavre, snärjmåra och åkerrättika. En triör sorterar utsädet med hjälp av centri­fugalkraften, kärnorna sorteras efter stor­lek och ogräs, skal och skräp sorteras bort. Mjöldryga kräver optisk rensning.
   

Provtagning och analys

Ta ut ett representativt prov - ta från olika ställen och djup i partiet. Ta ut stort prov på flera kilo, blanda väl, och ta ut ett mindre prov för analys.

Analysera sundhet, grobarhet, tusen­kornvikt och vid behov förekomst av sot.

Följande aktörer finns:

 • Utsädesenheten, Jordbruksverket Onsjöv 21, 268 31 Svalöv Tel 036-15 83 23
 • Frökontrollen Mellansverige Grubbensgatan 2, 702 25 Örebro Tel 019-603 27 30
 • Eurofins Sockerbruksgatan 3, port 2 531 40 Lidköping Tel 010-490 84 10

Vid användning av eget utsäde måste man betala en licensavgift till sorträttsinnehavaren. Läs mer om detta och anmäl på www.svuf.se

Informationen är hämtad ur Växas Växt Nytt nr 4, 2018-03-01