Gör mjuka förändringar när du anpassar foderstaterna

Vid brist på grovfoder behöver gårdens foderstrategi ses över och justeras.

När tillgången på vallfoder är begränsad kan en viss andel ersättas med mer kraftfoder. Nötkreatur anpassar sig förhållandevis bra till alternativa foderstater, tänk bara på att göra förändringarna gradvis och med mjuka övergångar. Exakt vilken kombination av foder som är lämpligast på din gård blir sannolikt i slutändan en avvägning av fodrets kvalitet i förhållande till det pris du behöver ge.

I de flesta fall kan andelen kraftfoder ökas

En viss mängd grovfoder/stråfoder är nödvändig för att djuren ska må bra. Men i de flesta fall finns det utrymme att öka andelen kraftfoder i foderstaterna, särskilt på gårdar med konventionell produktion. På gårdar med ekologisk produktion kan man oftast öka på kraftfodret, framförallt i medel- och låg-laktation.

Normalt sett så är kraftfodret det dyra fodermedlet som vi önskar spara på, men i år kan det vara det omvända.  Det finns också speciellt framtagna och beprövade ”kraftfoder” för att använda vid grovfoderbrist. Det finns fler alternativa kraftfoder, och ett par exempel är Svenska Foders ”Rosa Grönmix”, respektive Lantmännens ”Komplett Grov” för kor och ”Galant Grov”  för ungdjur. Vilket du ska välja bör du diskutera med din produktionsrådgivare på Växa eller med din foderleverantör.

Är du köttproducent kan du öka kraftfodermängden förhållandevis mycket och spara på grovfodret. Dikalvarna kan man vänja av tidigt för att stödutfodra kalvarna med kraftfoder antingen på betet eller på stall.

Se över din foderstrategi redan nu

Börja redan nu att se över din foderstrategi. Fördela olika grovfoderpartier till olika djurkategorier och komplettera med rätt sorts komplementfoder. När du behöver hjälp med strategin kring foderoptimering är du välkommen att kontakta våra produktionsrådgivare.