Optimera produktionen

Från frö till färdigt foder

Från frö till färdigt foder

För att öka lönsamheten på gården är det viktigt att titta på foderkostnader och vad man kan göra för att öka produktiviteten.

alt-text

Hela foderförloppet - från vall till mjölktank

Att ha fodermedel som passar din gård kan sänka dina kostnader med många tusenlappar. Växtodlings- och foderrådgivare arbetar fram en plan baserat på ditt företags förutsättningar. Du får en helhetssyn på företaget från vallanläggning till utfodring och produktion.

Fördelar med helhetsrådgivning

  • Sammanhängande målstyrning för din växtodling och utfodring
  • Samordnade förbättringsåtgärder
  • Uppföljning och analys av genomförda aktiviteter

Så går det till

Utifrån resultat från tidigare år diskuterar du och rådgivarna tillsammans fram nya rimliga mål för att nå bättre lönsamhet. Förbättringarna kan vara allt från mindre justeringar i produktionen till större förändringar, som till exempel en helt ny grovfoderstrategi.

Rådgivningsbesöket tar cirka två timmar och när ni är klara får du en skräddarsydd plan över vad du bör odla för bättre lönsamhet.

Detta ingår

  • Konsultation av en produktionsrådgivare och en växtodlingsrådgivare
  • Skriftlig dokumentation
  • Handlingsplan
  • Uppföljning

Intresseanmälan

Välkommen att kontakta en produktionsrådgivare eller växtodlingsrådgivare hos oss, för en rådgivning hos dig på gården eller på något av våra kontor.

Kontakta mig