Styrning och rutiner

TS-mätning

TS-mätning

Vattenhalten i grönmassa och grovfoder varierar från år till år och mellan olika foderpartier. När en foderanalys tas får man automatiskt en torrsubstanshalt (ts-halt) angiven. Men ibland kan ts-halten behöva kontrolleras igen eller för de foderpartier där det saknas en analys.

Här är ett sätt att kontrollera torrsubstanshalten (ts-halten) i ensilaget. Du behöver en skål, en våg och en mikrovågsugn.

 1. Börja med att ta ut ett representativt prov från det aktuella ensilagepartiet.
 2. Blanda provet väl och klipp det till mindre och mer hanterbara bitar om det behövs.
 3. Väg den tomma skålen och skriv upp vikten.
 4. Nollställ vågen.
 5. Väg upp ca 100 g prov i skålen och skriv upp vikten.
 6. Nollställ vågen.
 7. Sätt in provet i mikrovågsugnen och kör mikrovågsugnen på hög effekt under några minuter.
 8. Ta ut provet, blanda om och kör det sedan några minuter till.
 9. Upprepa punkt 8 tills provet verkar torrt.
 10. Väg skålen och provet och skriv upp vikten.
 11. Kör provet någon minut till i mikrovågsugnen och kontrollera om vikten förändras. Om vikten förändras blandas provet igen och körs ytterligare några minuter. När inte vikten förändras är torkningen klar.
 12. Skriv upp vikten.

Det ska nu finnas tre olika vikter antecknade; den tomma skålens vikt (A), provets vikt innan torkning (B) och den kombinerade vikten av skålen och provet efter torkning (C).

Ts-halten, i procent, fås sedan fram genom att sätta in de olika vikterna i nedanstående formel.

(C - A) * 100 / B

(källa Taurus.mu)