Avel

Genomisk Analys – mjölk

Genomisk Analys – mjölk

Att genomtesta sina kvigor är en investering för framtiden. Det är ett avelsverktyg som hjälper dig hitta rekryteringskvigorna du vill ha som kor, i din framtida besättning.

alt-text

Ett prov – många användningsområden

Med genomtest får du ett bättre underlag för din avelsplanering och ett säkrare mått på djurets genetiska förmåga. Du får värdefull information om besättningens framtida mjölkkor, bland annat det här:

 • Härstamningsverifiering
  Kalvning i storbox blir vanligare och då ökar även andelen förväxlade kalvar. Alla raser och korsningar av båda könen kan verifieras. Verifiering gör det möjligt att stambokföra och underlättar avelsarbetet.

 • Genomiska avelsvärden
  De genomiska avelsvärdena ger en säkrare uppskattning av dina framtida mjölkkors kapacitet, jämfört med vad det traditionella härstamningsindexet ger. Härstamningsindex baseras endast på föräldrarnas medelvärde.
  Säkerheten förbättras både för egenskaper med låg arvbarhet, som exempelvis kliniska mastiter och kalvningsegenskaper, men även på egenskaper med hög arvbarhet som till exempel produktion.

  – Säkerhet härstamningsindex 20-35 %
  – Säkerhet på genomiskt avelsvärde 45-72 %
  – Säkerhet på avkommebedömd tjur 60-95 %

 • Hornstatus
  Du har nu möjligheten att avla på hornlöshet mer effektivt med information även från hondjuren. Du kan ta reda på om kvigan är enkel- (Pp) eller dubbelbärare (PP) av anlaget som ger hornlöshet. Du ser hornstatus direkt på djurkortet i MinGård®.

 • Monogena egenskaper
  Para aldrig bärare med bärare. För tillfället ingår information om fler än 20 oönskade monogena egenskaper, men analysen utvecklas hela tiden och nya egenskaper tillkommer. Information om Kappa- och Beta-kasein ingår också.

MinGård® samlar informationen

De avelsrelaterade funktionerna i MinGård® utvecklas hela tiden i takt med vad som efterfrågas av medlemmar och avelsrådgivare.

 • Hondjurens avelsvärden
  Nu har du möjlighet att se dina hondjurs avelsvärden i ”tjurbladsformat”. Ett enkelt och överskådligt sätt att ta del av dina hondjurs genetiska profil. På djurkortet under rubriken ”Avelsvärden” ser du NTM och alla delindex under de fem underrubrikerna: Produktion, Hälsa, Kropp, Ben och Juver. Layouten är den samma som på tjurbladen.

 • Händelser och rapporter
  Under denna rubrik ser du hela din besättning i en och samma lista. Det finns listor i standardutförande för avelsvärden men vill du göra egna listor klickar du på kugghjulet och tänder eller släcker rubrikerna efter eget tycke. Genom att dra i kolumnrubrikerna kan du även ändra ordningen. Vill du hellre jobba med listorna i Excel-format kan du enkelt exportera dem. Anpassa listorna för att matcha de egenskaper du har i ditt avelsmål eller lägger stor vikt vid!

Nu kan du genomtesta mjölkraskorsningar

Genomtestade kvigor som är korsningar mellan raserna RDC, holstein och jersey får avelsvärden för NTM och alla delindex som ingår i NTM, förutom ungdjursöverlevnad. En förutsättning är att kvigans far och morfar är av rasen RDC, holstein eller jersey.

Resultatet meddelas än så länge från din avelsrådgivare, men kommer på sikt kunna ses i MinGård®.


Köper du importtjurar och vill genomtesta?

För dig som använder importtjurar där importören inte betalar för nordisk avelsvärdering kan du själv göra det genom att starta ett abonnemang på Min Sida. På det sättet får du tillgång till all genomisk information om dina framtida mjölkkor.

Mer om abonnemang av avelsvärden för importtjurar


Avelsvärden som bygger på forskning

När SLU, VikingGenetics och Växa utvärderat genomisk selektion av kvigor kunde man konstatera att metoden fungerar mycket bra. De jämförde genomiska avelsvärden för kvigor födda 2013-2015 i Danmark, Sverige och Finland, med deras resultat som mjölkande kor.

Totalt studerades 12 olika egenskaper som omfattade produktion, hälsa, exteriör och fruktsamhet. För samtliga egenskaper gav det genomiska avelsvärdet ett säkrare avelsvärde än det som baserades på härstamning. Det var särskilt tydligt för egenskaper med låg arvbarhet. Ett exempel är motstånd mot mastit, som är en viktig egenskap i ekologisk produktion.

Mer om utvärderingen på Jordbruksverket: Genomtesta kvigor för ett bättre urval!

Matilda Persson-Berg

Arbelunda var tidiga med Genomisk Analys

På Arbelunda Sörgård i Köpingsvik på Öland började man tidigt med Genomisk Analys och ligger nu i framkant med avelsarbetet.
Matilda Persson-Berg: "Våga satsa på Genomisk Analys!" 

 

Kontakta mig