Arbelunda var tidiga med Genomisk Analys

På Arbelunda Sörgård i Köpingsvik på Öland började man tidigt med Genomisk Analys och ligger nu i framkant med avelsarbetet.

En kvinna med röda kalvar
Matilda Persson-Berg på Arbelunda Sörgård. Foto: Jenny Löfström/Växa

"Den perfekta kon är osynlig"

I ladugården är det lugnt och tyst, några kor står vid robotarna medan de flesta andra ligger lugnt och idisslar. Att ha djur med bra lynne är centralt i Arbelunda och det dröjer inte länge innan några av korna kommer fram för att hälsa och få lite kel av Matilda, som är del av den yngre generationen på gården.

– För oss är det viktigt att korna är lugna och sociala. Det är inte roligt att gå in i en ladugård där korna drar sig undan eller blir skrämda. Den perfekta kon är osynlig, skrattar Matilda och tar en av gårdens 100-tonnare, 1238 Krona, som ett exempel: 

– Hon ska ha sin tionde kalv och har i princip skött sig själv under hela sin tid på gården. Först förra året fick hon mastit och det är enda gången som hon varit i behov av en veterinär. I övrigt har hon varit helt frisk och problemfri. Sådana kor är det vi vill ha: friska, långlivade och robusta, och som reder sig själva.

Fina resultat från tydliga mål

Matilda lärde sig seminera och tog över ansvaret för aveln på gården år 2021. Två år senare blev hon reproduktionsmästare för Norra Ölandskretsen.

– Det var ett av mina mål när jag började seminera och nu när det är uppnått får jag väl satsa på att ta hem titeln för hela Sverige, säger hon med ett skratt. Det är nog en kombination av djuröga och kontrollbehov som gör att jag lyckas bra. Jag är noga med att kolla djuren varje dag och korna har aktivitetsmätare som också underlättar arbetet. 

Tack vare lyckade embryosatsningar har fyra tjurar sålts till VikingGenetics det senaste året, varav två av dem snart ska lämna gården. En av dem, VR Arbel, är på väg in på listorna som ”bubblare”. Flera av gårdens djur finns också på genomiska topplistan och Matilda har som mål att få med fler djur där framöver.

Tidiga med Genomisk Analys 

På Arbelunda var man tidig med att genomtesta djuren och det är tydligt att mycket har hänt med djurmaterialet sedan starten. Nu ligger besättningen över rasmedel för alla egenskaper som ingår i NTM.

– Vi har genomtestat på gården sedan 2016 tack vare min syster Lovisa som var drivande tidigt. När jag tittar tillbaka på de avelsvärden vi hade för, till exempel, halter i mjölken när vi började med Genomisk Analys ser det inte så roligt ut. Det har under åren varit ett av våra största fokusområden och nu ligger vi riktigt bra till. Under vintern har vi varit i uppe i 4 procent i protein och 4,6 procent fett på tankkvittona. Det visar att det vi gör fungerar och halterna är ju viktiga ur ett ekonomiskt perspektiv, säger Matilda.

Kvinnlig lantbrukare

Idag testas alla kvigor med Genomisk Analys och utifrån avelsvärdena bestäms vilken tjur som ska användas på vilket djur.

– Vi har som mål att minska rekryteringsprocenten genom att vara hårdare i urvalet. Vi arbetar för att de bästa djuren ska semineras med X-vik och på djur med något sämre avelsvärde lägger vi på köttras. Med Genomisk Analys blir det lättare att förbättra nästa generation eftersom man tidigt ser vilken utvecklingspotential som varje djur har. Avelsvärdena tillsammans med exteriörbeskrivningen gör att får vi ett säkrare underlag att arbeta utifrån. 

Avelsrådgivningen är ett stöd

Som stöd och bollplank har Matilda avelsrådgivare Lotta Gunhamn på Växa som har regelbunden kontakt med gården och som tar fram avelsplaner. Hon är även den som exteriörbedömer första- och tredjekalvare.  Lotta ser stora fördelar i att använda sig av Genomisk Analys i avelsarbetet:

– På besättningsnivå gör Genomisk Analys att man får en trygghet och säkerhet i urvalet av rekryteringsdjur. Det kortar också vägen mot besättningens avelsmål. En bonus med genomtest är att man hittar de, ur avelssynpunkt, högst rankade hondjuren.

För att välja vilken tjur som passar för den ko eller kviga som ska semineras använder Matilda Växas planeringsverktyg Genvägen. Hon tittar på djurets avelsvärden och väljer därefter en tjur med egenskaper som kompletterar för att kalven ska bli så bra som möjligt.

– För oss är det viktigt med en bra juverexteriör som passar i robotarna och bra ben som håller för livet i lösdriften. Det tittar jag mycket på när jag väljer tjur, säger Matilda.

Snabbt och smidigt med genomtest

Matilda uppmanar alla som funderar på att prova Genomisk Analys att våga satsa.

– Man kan aldrig veta för mycket om ett djur och genomtesterna ger så mycket värdefull information. Det går jättesnabbt och smidigt att ta vävnadsproverna när man öronmärker kalvarna så det tar ingen extra tid. Vi brukar göra det när vi ändå söver kalvarna för att avhorna. 

– Jag lägger sedan kanske två minuter extra på att titta på avelsvärdena innan jag seminerar för att välja rätt tjur så jag ser ingen anledning att inte använda sig av genomtester i avelsarbetet. Kör på!

Fakta om gården

Arbelunda Sörgård är ett familjeföretag på Norra Öland som drivs av Kerstin Persson och Göran Berg med familj. På gården bedrivs både mjölkproduktion och ungdjursuppfödning.

Areal: 225 ha åker och 160 ha naturbetesmark

Antal anställda: 4 personer utöver Kerstin och Göran

Driftsform: Enkelt bolag

Antal djur: 450 djur totalt och runt 150 årskor

Avkastning: 12 000 kg ECM

Mjölkningssystem: Två DeLavalrobotar V300

Kända tjurar från gården: 2385 A Linné och 2112 Arbelunda

Avkastningsmål: 13 000 kg ECM under året

Målsättning: Högt genomiskt NTM för produktion, juver och ben utan att göra avkall på hälsa och övriga egenskaper.