Avel

Hårprov

Hårprov

Så här gör du för att ta ut ett hårprov för genomisk analys.

Bästa sättet att ta ut ett hårprov

 1. Ryck en rejäl hårtuss från svanstippen på djuret.
  - Tänk på att djuret måste vara inrapporterat.

 2. Se till så att det är mycket hårrötter med, minst 50 stycken.
  - Mängden hårrötter är viktigt för att analysen ska kunna göras. Var noggrann så att inte hårstråna blir förorenade av gödsel eller annat.

 3. Klistra håret på en post-it lapp med rötterna inne i lappen.
  - Se till att hårrötterna inte kommer i kontakt med lappens klister.

 4. Var noggrann med att inte komma i kontakt med hårrötterna, eftersom annat än djurets egna DNA kan förorena hårprovet.

 5. Lägg hårprovet i bifogad plastpåse och sätt på streckkoden.
  OBS - Streckkoden får ej vikas, förslut ej med etiketten!

 6. Skicka tillbaka i bifogat svarskuvert.

Vid eventuella frågor
- kontakta Kokontrollen i Kalmar på tel 010-471 09 00 eller mejla till kokontroll@vxa.se