Utveckla företaget

Arlagården® inregistrering

Arlagården® inregistrering

Arlagården® är webbverktyget för dig som regelbundet registrerar uppgifter kopplade till Arlas kvalitetsprogram och klimatberäkningar.

alt-text

100 kor kan ge 100 000 kronor

Du som deltar i Arla klimatberäkning, får en ersättning på cirka 10 öre/kg mjölk. En besättning med 100 kor och en medelavkastning på 10 000 kg, kan alltså tjäna 100 000 kronor per år.

För dig som deltog i Arla klimatberäkning under 2021 är ersättningen förlängd fram till och med juni 2022. För att få ersättning från juli och fram till årets slut, behöver en ny inregistrering göras senast 30 juni.

Tillfällen för inregistrering 2022 

För Arlagården och Arlagården plus är verktyget öppet februari, maj, augusti och november.

Arla klimatberäkning är öppen från 1 mars till 30 september. Missa inte chansen att få ersättning från juli och fram till årets slut - registrera senast 30 juni! Om du väntar till juli eller augusti, börjar ersättningen räknas från och med månaden efter.

Biologisk mångfald och jordhälsa

I november 2021 lanserades en ny undersökning kring biologisk mångfald och jordhälsa. Den är obligatorisk för ekologiska lantbrukare och frivillig för konventionella. Undersökningen är öppen under november månad 2022.

Behöver du hjälp med inregistreringen?

Tycker du att registreringen känns krånglig eller tar för mycket tid, finns våra rådgivare till hands. 

 • Arlagården egenkontroll - obligatorisk
  Uppgifterna rapporteras in varje kvartal. De är kopplade till management, gården, dokumentation och rutiner. Här ingår också kobedömningen med de fyra parametrarna; rörlighet, hull, skador och renhet. Vid inrapporteringen används Arlas mallar och instruktioner.

 • Arlagården plus - obligatorisk
  I denna del tillkommer ett antal frågor i slutet av respektive sektion i Arlagården egenkontroll. Uppgifterna registreras varje kvartal.

 • Arla klimatberäkning - frivillig*
  Ett stort antal uppgifter rapporteras in en gång per år, baserat på antingen kalenderår eller räkenskapsår. De är bland annat kopplade till mjölkdata, besättningsdata, stallsystem, olika djurkategorier, markanvändning, foder och gödsel. Här ingår också ett kostnadsfritt rådgivningsbesök av våra hållbarhetsrådgivare.
  Mer om Arla klimatberäkning

* Obligatorisk för gårdar med ekologisk produktion

Intresserad?

Kontakta din närmaste produktionsrådgivare om du önskar hjälp med inregistrering i Arlagården.

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 07 28

Mobiltelefon:
070-333 83 14

Kontakta mig