Utveckla företaget

Arlagården® inregistrering

Arlagården® inregistrering

Arlagården® är webbverktyget för dig som regelbundet registrerar uppgifter kopplade till Arlas kvalitetsprogram och klimatberäkningar.

alt-text

100 kor kan ge 100 000 kronor

Du som deltar i Arla klimatberäkning, får en ersättning på cirka 10 öre/kg mjölk. En besättning med 100 kor och en medelavkastning på 10 000 kg, kan alltså tjäna 100 000 kronor per år.

Tillfällen för inregistrering 2024 

Arlagården är öppet maj och november.

Arla klimatberäkning är öppen från 1 februari till 30 juni. 

Behöver du hjälp med inregistreringen?

Tycker du att registreringen känns krånglig eller tar för mycket tid, finns våra rådgivare till hands. 

  • Arlagården egenkontroll - obligatorisk
    Uppgifterna rapporteras in två gånger per år. De är kopplade till management, gården, dokumentation och rutiner. Här ingår också kobedömningen med de fyra parametrarna; rörlighet, hull, skador och renhet. Vid inrapporteringen används Arlas mallar och instruktioner.


  • Arla klimatberäkning - frivillig*
    Ett stort antal uppgifter rapporteras in en gång per år, baserat på antingen kalenderår eller räkenskapsår. De är bland annat kopplade till mjölkdata, besättningsdata, stallsystem, olika djurkategorier, markanvändning, foder och gödsel. Här ingår också ett kostnadsfritt rådgivningsbesök av våra hållbarhetsrådgivare.

    2023 införde Arla en hållbarhetsersättning baserad på ett poängsystem där klimatberäkningen står för en viss del i poängsättningen. En del av poängen kräver dokumentation som ska laddas upp i Arlas plattform.
    Mer om Arla klimatberäkning

* Obligatorisk för gårdar med ekologisk produktion

Intresserad?

Kontakta din närmaste produktionsrådgivare om du önskar hjälp med inregistrering i Arlagården.

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 07 28

Mobiltelefon:
070-333 83 14

Kontakta mig