Utveckla företaget

Klimatklivet

Klimatklivet

Vill du minska både på utsläpp och på kostnader? Ta chansen att förverkliga dina klimatsmarta idéer - ansök om investeringsstöd från Klimatklivet!

alt-text

En ny ansökningsomgång av Klimatklivet öppnar snart och du kan få hjälp med hela ansökningsprocessen. Från investeringskostnader till hur mycket mindre CO2-utsläpp och därmed klimatpåverkan blir.

Vad är Klimatklivet?

Klimatklivet är ett investeringsstöd från Naturvårdsverket som syftar till att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning, bland annat inom jordbruket. Det innebär i praktiken att investeringar i ny teknik bidrar till att fossila bränslen kan ersättas med el eller biobränslen.

2022 fick rekordmånga lantbruk stöd från Klimatklivet. Totalt beviljades över 1,3 miljarder kronor i stöd under året och sammanlagt var en fjärdedel av alla ansökningar just från lantbruk.

Exempel på tidigare beviljade ansökningar

• Biogasanläggningar

• Eldrivna maskiner, till exempel utfodringssystem, lastmaskiner och utgödslingssystem

• Laddstationer för publik användning

• Biokolpanna

• Laddstation för lantbrukets egna fordon och/eller personal. Ansökan görs löpande, upp till 50 % i stöd med max 15 000 kr/laddpunkt

Att tänka på

Det finns några saker som är viktiga att tänka på om du planerar att söka stödet:

• Ingen del av investeringen förutom förstudie och förprojektering får påbörjas innan stödet beviljats (gäller även beställning av material/utrustning).

• Stöd beviljas för de investeringar som skapar störst inbesparad kg koldioxidutsläpp per investerad krona. Alltså: mest klimatnytta vinner.

• Privatpersoner får inte ansöka.

Vill du veta mer om Klimatklivet eller få hjälp att komma vidare, kontakta oss!

Kontakta oss


Läs mer (öppnas i nya fönster):

Klimatklivet (naturvardsverket.se)

Ansökan om klimatinvesteringsstöd (lansstyrelsen.se)

imagepgmv9.png