Checklista för en stressfri dräktighetsundersökning

Förberedelser är A och O om du vill få till ett säkert, effektivt och stressfritt besök vid dräktighetsundersökning.

Bild på husdjurstekniker och lantbrukare inför en dräktighetsundersökning
Husdjurstekniker Julia Nilsson tillsammans med Stefan Birgersson, ägare av Rönneberg Simmental & Charolais inför en dräktighetsundersökning.

Skapa säker arbetsmiljö 

När man arbetar med djur gäller det vara försiktig och alltid se till att ha en säker arbetsmiljö. Säker djurhantering är extremt viktigt både för dig som lantbrukare och för personalen som utför olika arbeten bland djuren, men även viktigt för djurens säkerhet.

En säker arbetsmiljö utgörs oftast av förberedelser. Därför har vi tagit fram en checklista. Den ska finnas som vägledning inför och under besöket, och visar vilka krav som ställs för att det ska gå att utföra ett säkert arbete med god kvalitet.  

Att tänka på inför dräktighetsundersökning i din besättning

Gör en plan innan vi kommer ut, för att besöket ska bli säkert, effektivt och stressfritt. Tänk igenom hur djuren ska drivas, hanteras och fixeras. Informera de som ska hjälpa till vid besöket så att alla vet vad som ska göras.

Bild på checklista för dräktighetsundersökning

Bild på djurägare Birgersson.
"Inför ett planerat besök av Växa är vi alltid förberedda, det är ett enkelt sätt att spara både tid och pengar. Innan teknikerna kommer har jag alltid startat utgödslingen, och låst fast hela gruppen helst 45 minuter före beräknad tid. Jag har märkt att djuren är mer nervösa om jag inte hunnit förbereda i god tid", säger Stefan Birgersson, ägare av företaget/gården Rönneberg Simmental & Charolais.

"Husdjursteknikerna är punktliga och är nöjda över mina förberedelser, och det tycker jag också är en viktig del. Alla inblandande ska vara nöjda, då blir det bäst resultat", avslutar Stefan.

Boka dräktighetsundersökning i god tid – kontakta din närmaste driftplats. 

Till Växas driftplatser