Per-Olofsgården satsar på SenseHub™

Gunnar Forsberg investerade i det trådlösa övervakningssystemet i november 2018. Systemet mäter kornas idissling och aktivitet. Övervakningen ger både förbättrad fruktsamhet och hälsokontroll.

Carolina Adamsson lagårdsförman på Per-Olofsgården
Carolina Adamsson lagårdsförman på Per-Olofsgården

SenseHub underlättar vardagen

Det första jag gör på morgonen är att kolla om någon ko eller kviga är brunstig eller om vi har något hälsolarm. Jag använder då SenseHub-appen i telefonen eftersom den är så användarvänlig och enkel, berättar Carolina Adamsson som jobbar som lagårdsförman på Per-Olofsgården.

Antalet semineringar per dräktighet gick ner från 2,6 till 1,9

Det är lätt att se exakt när man ska seminera och resultatet har inte låtit vänta på sig. Kvigorna ligger idag på 80% dräktighet efter första semineringen jämfört med 50% dräktiga/första insemineringen innan SenseHub inskaffades. Det är en markant förbättring på så kort tid, tycker Carolina.

För kornas del ligger de idag på 70% första insemineringen, jämfört med 40% innan SenseHub började användas.

-Det är mycket lätt att hitta brunsterna. På kvigorna ser vi oftast två bra brunster innan det är dags att seminera. För kornas räkning ser vi ser vi i regel en bra brunst innan vi seminerar. Systemet känns säkert och vi litar på det, säger Carolina.

-Vi hänger på transpondrarna samtidigt som korna kalvar, och två månader innan beräknad seminering för kvigorna. Till kvigorna har vi i en separat ladugård och signalerna från transpondrarna når lätt in till huvudenheten. Vi kan till och med använda transpondrarna ute på betet, berättar Carolina.

-Transpondrarna sitter på tills djuren blir dräktiga. Ser vi att någon ko är lite hängig så har vi halsbandet på för att kunna övervaka kons hälsa på ett smart sätt. SenseHub är ett otroligt bara redskap för att få koll på djuren, jag kan varmt rekommendera fler att investera i SenseHub, avslutar Carolina.

Vill du också underlätta arbetet på gården?

Kontakta oss så berättar vi mer om SenseHub.