Optimera produktionen

Robotmjölkning

Robotmjölkning

Med rätt inställningar och management är roboten en fenomenal mjölkare och otrolig tillgång. Mjölkmängden påverkas av flera faktorer, och vid rätt förutsättningar kan kon nå sin fulla potential.

alt-text

Maximera mängden mjölk per robot

Genom analys och uppföljning av de viktigaste nykeltalen, får du en tydligare bild av hur djurflödet och trafiken fungerar. Nyckeltalen för produktion, hälsa och kotrafik, visar hur det fungerar i din besättning.

Kartläggning av gårdens förutsättningar.
Genomgång av allt från djurförsörjning till mjölkningsrutiner.
Analys av siffror i ditt system och lämpliga rapporter.

Passar robotens inställning min besättning?

Få ut maximal kapacitet ur din robot med kontinuerlig uppföljning av dina robotnyckeltal. Både sådana nyckeltal som är bundna till korna och sådana som följer upp tekniken. 

Robotdatorn + Kokontrollen® = guldgruva

Robotdatorn innehåller en stor mängd intressant fakta. Det är bara fantasin som sätter gränser för vad som går att utvärdera. Genom att ta fram information ur robotdatorn och samköra med uppgifter från Kokontrollen får du en helt gårdsanpassad analys.

Kotrafikanalys

För att utnyttja roboten optimalt behöver dygnets alla timmar användas. Förlorad tid, är tid som man inte kan få igen. Kotrafikanalysen visar vilka avvikelser eller förbättringspotentialer som finns. Det är ett bra verktyg som visar hur du kan uppnå en optimal produktion i roboten.
Kotrafikanalys 

Laktationsanalys

Följ korna under laktationen med periodvis uppföljning för att snabbt kunna justera utfodring och inställningar i roboten. Laktationsanalysen visar bland annat kornas dygnsavkastning, mängd mjölk per mjölkning och konsumtion av kraftfoder. Du kan lätt se hur korna kommer i gång i början av laktationen och hur uthållig laktation de har. Med uppföljning av antalet mjölkningar per ko och en bild av hur mjölktillstånden fungerar i olika laktationsstadium, blir det enklare att se om något behöver ändras.  

Robotsignaler - 5 snabba nyckeltal att följa

Antal mjölkningar per ko, mängd mjölk per mjölkning, ofullständiga/misslyckade mjölkningar, flöde/mjölkhastighet under tid i box och ledig tid – är fem värdefulla nyckeltal. De ger dig en indikation på funktion i stallet, produktion och robotprestanda. Nyckeltalen från din robotdator dokumenteras för att spegla gårdens utveckling och kunna sätta in åtgärder vid behov.

Intresserad?

Hör av dig till oss om du vill veta mer om rådgivning kring robotmjölkning. Smidig överföring av data

Tack vare hjälpmedel som underlättar registreringen, slipper du dubbelrapportera dina djurhändelser. I KKPC är det kommunikationstjänsten postmästaren som både sänder och läser in uppgifterna in i robotens managementsystem. Mer om KKPC finns att läsa på Min sida.
Logga in på Min sida

NCDX, den nya överföringstjänsten som maskinfirmorna tillhandahåller, kommunicerar med MinGård och för dessutom över uppgifterna till CDB.
Pressmeddelande: NCDX® ger smidig dataväxling mellan mjölkrobot/kodatabas

Arbetar som:
Regionchef Rådgivning & Företagande Öst, Områdesansvarig Bredaryd

Telefon:
010-471 05 37

Mobiltelefon:
076-109 08 37

Kontakta mig