Optimera produktionen

Kotrafikanalys

Kotrafikanalys

För att utnyttja roboten optimalt behöver dygnets alla timmar användas. Förlorad tid, är tid som man inte kan få igen.

Kotrafik i robotmjölkning

Kotrafikanalysen visar vilka avvikelser eller förbättringspotentialer som finns. Det är ett bra verktyg som visar hur du kan uppnå en optimal produktion i roboten. Med hjälp av data från ditt robotmanagementprogram får du ett underlag där styrkor och svagheter blir tydliga.

Analysen ger bland annat svar på hur korna rör sig, vilka mjölkningsintervall de har, och deras möjligheter till att äta och vila. Analysen visar också hur det ser ut med ofullständiga/misslyckade mjölkningar.

Mjölkningsintervall
Varje kurva representerar en av de 7 olika dagarnas mjölkningsintervall.Mjölkningsintervall

Utfodringen är kärnan i produktion och kotrafik

Foder på foderbordet 23 timmar om dygnet gäller fortfarande och är ännu viktigare i ett robotstall. Tillräckligt med foder ur kons perspektiv är att det finns minst 2 kg ts per ko på foderbordet, under de 23 timmarna. Med tillräcklig mängd foder blir det värt för kon att gå till foderbordet. Förutom en bättre näringsförsörjning, genererar det även bättre trafik i stallet.

Mjölka rätt ko vid rätt tillfälle

Störningar i mjölkningsrutinen kan innebära sänkt produktion och djurvälfärd. Det kan också betyda en ökad risk för hälsostörningar. Med kotrafikanalysen ger du dina kor de bästa förutsättningarna för att kunna prestera efter sina förmågor.

Optimera driften under skiftande förutsättningar

Kotrafikanalysen är inte statisk. Du får nytta av att upprepa analysen när förutsättningarna ändras. Vill du veta mer eller boka rådgivning - kontakta en robotspecialist.

Robotspecialister