En sak i taget – Gör alla lika?

Påverka celltalet genom att uppdatera din mjölkningsrutin. Prova under en tid och var noga med uppföljningen - då får du koll på om det verkligen fungerade.

Att ändra en sak i taget kan kännas lättare än att förändra flera samtidigt. Prova en sak under en period och följ sedan upp resultatet. Funkade det?

Uppdatera och skriv ner mjölkningsrutiner

Mål: Sänka celltalet till under 200 000 inom 3 månader.

Genomförande: Uppdatera och klocka rutinerna en gång i månaden för alla som mjölkar.

  • Ha nytvättade skyddskläder och mjölkningshandskar vid varje mjölkning.
  • Förstimulera alla kor genom att torka av juver med fuktig trasa i 30 sekunder. Ta ut 3 - 4 strålar i kontrollkärlet för respektive ko.
  • Montera spenkopparna inom 70 - 90 sekunder efter första beröring.
  • Spendoppa direkt efter avtagning. Varje spenspets ska ha en hängande droppe av spendoppsmedel efter utförd åtgärd.

Utvärdering: Hur ser celltalet ut nu? Om målet är uppnått - behåll den nya rutinen! Om inte - återgå till de tidigare rutinerna. Eller modifiera åtgärden för en ny testperiod.

Använd gårdens egna siffror - anpassa åtgärden och målet efter din gårds förutsättningar.

Film om effektiva och skonsamma rutiner kring mjölkning

 

Arbetar som:
Veterinär, Kunskap & Utveckling

Telefon:
010-471 01 90

Mobiltelefon:
072-553 96 60

En metod i fyra steg

Metoden som går ut på att välja en åtgärd i taget, testa den och följa upp resultatet. Här hittar du förslag på åtgärder till ett enklare förbättringsarbete.

En sak i taget
alt-text