Film om att mjölka på rätt sätt

När alla på gården arbetar på samma sätt effektiviserar ni arbetet och ökar djurens välbefinnande. Här hittar du filmer på flera språk om effektiva och skonsamma rutiner kring mjölkning.

Svenska: Mjölka rätt

English: Milk right

Estonian: Õiged lüpsivõtted  

Latvian: Kaip tinkamai melžti    

Polish: Prawidlowe dojenie

Russian: Правильные приемы доения