MinGård, Min sida och vxa.se - 23/9 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 23 september mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Svenska: Mjölka rätt

English: Milk right

Estonian: Õiged lüpsivõtted  

Lithuanian: Kaip tinkamai melžti    

Polish: Prawidlowe dojenie

Russian: Правильные приемы доения