En sak i taget - Från spray till dopp

Kanske att du kan sänka celltalet genom att byta från spenspray till spendopp? Testa och utvärdera vad som händer.

Att ändra en sak i taget kan kännas lättare än att förändra flera samtidigt. Prova en sak under en period och följ sedan upp resultatet. Funkade det?

Byt till spendopp från spenspray

Mål: Sänka celltalet till under 150 000 i februari månads provmjölkning, utan att den totala mjölkningstiden påverkas.

Genomförande: Använda doppflaska istället för sprayflaska efter mjölkning. Varje spene ska doppas och ha en hängande droppe på varje spene efter utförd mjölkning.
OBS! Byt till ny ren doppflaska mellan juvergrupperna.

Utvärdering: Hur ser celltalet ut nu? Om målet är uppnått - behåll den nya rutinen! Om inte - återgå till de tidigare rutinerna. Eller modifiera åtgärden för en ny testperiod.

Använd gårdens egna siffror - anpassa åtgärden och målet efter din gårds förutsättningar.

Mer om spendopp/spenspray hittar du i Celltalsakuten

Arbetar som:
Veterinär, Kunskap & Utveckling

Telefon:
010-471 01 90

Mobiltelefon:
072-553 96 60

En metod i fyra steg

Metoden som går ut på att välja en åtgärd i taget, testa den och följa upp resultatet. Här hittar du förslag på åtgärder till ett enklare förbättringsarbete.

En sak i taget
alt-text