Smittskydd

RS- och coronavirus

RS- och coronavirus

Virus cirkulerar framförallt under vinterhalvåret och drabbar nötbesättningar. Både unga och vuxna djur kan insjukna, men kalvar drabbas ofta extra hårt.

Smittrycket är högre på vintern eftersom djuren hålls inne, och för att virus överlever längre i kyla. Men det förekommer även utbrott på sommaren. Det går att förhindra smittspridning genom att vara noga med smittskyddet.

Symtom

RS-virus ger hosta och feber, coronavirus ger diarré och/eller luftvägsinfektion. Smittan kan drabba djur i alla åldrar. Djuren brukar vara sjuka i upp till 9 dagar, ju större besättning desto längre tid innan alla djur smittats och symptomen klingar av i besättningen. Virusen kan finnas kvar i besättningen 3 till 4 veckor efter att det sista djuret tillfrisknat.

Smittvägar

Virusen sprids lätt mellan gårdar via djurkontakter eller med besökare som är i flera besättningar under samma dag. Smittan sprids till exempel via händer, kläder, skor och via redskap. Det går att förhindra smittspridning mellan gårdar genom att minimera djurkontakt och genom att vara noga med smittskyddet. 

Tips för ett bra smittskydd

 • Ha gårdsegna skyddskläder och stövlar för besökare, samt egen basutrustning
  Tänk på att ett besök av grannen ska hanteras på samma sätt som andra besök. Ha skyddskläder och stövlar lättillgängliga och se till att de är rena så att de används. Basutrustning kan vara till exempel termometer, paddel och avhorningsutrustning. Utrustning och skyddskläder som används på flera gårdar samma dag innebär en stor smittrisk.

 • Var noga med handtvätt och desinfektion
  Se till att besökare tvättar händerna med flytande tvål och desinficerar dem innan och efter djurkontakt. Använd papperstork.

 • Visar din besättning tecken på smittsam lunginflammation eller diarré,
  undvik att föra smittan vidare till andra besättningar. Meddela alltid din veterinär och andra besökare som har kontakt med djuren att smitta finns i besättningen och resonera kring hur de nödvändiga besöken kan göras så smittsäkra som möjligt. Minimera antalet besök i besättningen. Sälj inte djur till andra besättningar under utbrottet och fyra veckor efter att sista djuret tillfrisknat.

 • Håll dig uppdaterad på smittläget i ditt område
  Informera gärna kollegor och andra gårdar att smitta finns i området så alla kan hjälpas åt att tänka extra på smittskyddet.

Antikroppar

Djur som har haft infektionen får antikroppar mot viruset. Att utsätta djuren för smitta för att utveckla antikroppar är däremot inget att rekommendera, då det medför både djurlidande och ekonomiska förluster. Kalvar som drabbats hårt av virus kan få bestående komplikationer som vuxen.

Prov för antikroppstatus

Ha koll på den egna besättningens status för RS- och coronavirus, och motivera personalens smittskyddsarbete. Antikroppar mot RS- och coronavirus mäts bäst i mjölk från förstakalvare.

Ett negativt resultat betyder att besättningen varit fri från smitta de senaste två åren från provtagningstillfället. Det är ett kvitto på ett bra smittskydd. Och besökare som informeras om besättningens status brukar vara extra noggranna med smittskyddet.

Är resultatet positivt finns allt att vinna på att arbeta för fri status. Det går att åstadkomma ganska snabbt, eftersom RS- och coronavirus inte är luftburet och inte stannar kvar i besättningen någon längre tid. Med ett bra smittskyddsarbete kan man få negativt status på förstakalvare inom två år.

Kontakta mig