Lean - gör det lätt att göra rätt

Årets Mjölkbonde 2021, Anders Nilsson, var tidigt ute med att införa Lean på sin gård. I dag jobbar alla efter samma mål och visioner.

Vägen till en enklare vardag

Japanska Toyota var först med att utveckla metoden Lean som bygger på medbestämmande, lärande och delaktighet. I dag används Lean inom alla branscher, inte minst lantbruket. Anders Nilsson tog över släktgården Skråmered i Halland 1996 tillsammans med sin fru Katarina.

- Vi slutade med robotmjölkning 2011 och byggde en ny mjölkgrop. Samtidigt utökade vi till 300 kor.

I samma veva började arbetet med att jobba efter Lean, om än lite tveksamt i början. Ett par coacher från Växa puffade på och utmanade, så Anders gick tillsammans med en annan anställd några dagskurser och lärde sig mer om vad Lean innebär.

- Vi fick också en egen coach som besökte oss en gång i månaden. Vi gick igenom Lean med alla anställda och satte tillsammans upp mål och visioner. Det viktigaste är att alla ska känna sig delaktiga och göra likadant. I dag har jag åtta anställda, varav två är mina söner, plus praktikanter några dagar i veckan.

Anders Nilsson
- Det ger en enklare vardag och bra verktyg som jag inte vill vara utan. I dag jobbar alla efter samma mål och visioner.

Växer med uppgiften

Ett problem på gården var att verktyg och andra saker hade svårt att hitta tillbaka till sina platser.

- Innan Lean la vi nog sammanlagt en timme om dagen på att leta. Tid är pengar och det skapar dessutom irritation och missnöje. Nu har stallet fått en egen verktygstavla, då får verktygen i verkstaden vara ifred, och alla vet varför vi gör så här.

Det finns även en tavla för de dagliga rutinerna, som omfattar ett 50-tal punkter, där rutinlapparna byts ut varje morgon. Eftersom hälften av personalen kommer från Rumänien finns rutinerna på båda språken. Så fort en uppgift är klar sätter den anställde sina initialer vid punkten.

- Det blir ett kvitto på kvällen att allt är gjort. Det går också att se hur praktikanterna växer lite för varje dag i takt med att de klarar uppgifterna på egen hand, säger Anders.

Personal på Skråmered
Samma rutiner i mjölkningen är bäst för korna.

Delar tankar och idéer

Varje tisdag och fredag är det möte med personalen på gården. Här får alla komma till tals och dela med sig av idéer och annat som rör arbetet.

- Jag tror inte att vi hade haft de här mötena utan Lean. Framför allt inte med hela personalstyrkan. Det blir också ett sätt för mig att redovisa hur det går för gården. Alla ska veta vad som händer, både ekonomiskt och vad som är på gång just nu.

Anders berättar att det kommer förslag på förbättringar varje vecka, allt från mjölkningsordning till hur djuren ska hanteras.

- Kor kan favorisera vissa, men har vi rutiner där alla gör likadant blir skillnaden inte så stor. De anställda är också nöjda med Lean även om det var lite problem med en medarbetare i början.

- Han tyckte att han visste och kunde allt. När han förstod att han hamnade vid sidan av anslöt han sig snabbt. Nu är han en av dem som tycker att Lean är bäst, säger Anders och skrattar.

Bättre ledare med Lean

Han är glad och stolt över att ha blivit utnämnd till både Årets Mjölkbonde och Årets Mjölkföretagare 2021.

- Nu ska vi fortsätta att försöka leva upp till det och vara ett bra föredöme. Har du glada djur och glada anställda rullar det på. Men visst kan vi bli bättre. Vi jobbar mest med Lean i stallarna eftersom det berör flest anställda. Vi skulle kunna lägga till fler delar inom växtodling, maskiner och lilla verkstaden. Om inte jag tar tag i det kommer sönerna göra det.

Både Anders och hans söner har gått flera ledarskapskurser hos Växa eftersom de tycker att det är viktigt att vårda relationen till de anställda och att vara ett attraktivt företag. Anders har även gått Ledarpraktikan för att utvecklas i sin roll.

- Där lär man sig att leda både sig själv och sina anställda. Dessutom har det gett ett nytt bra nätverk och snart är det dags för den årliga återträffen. Vi är en liten grupp som har fått stort förtroende för varandra. De flesta är lantbrukare och här kan vi prata om allt.

Anders tycker att alla gårdar skulle ha nytta av att arbeta med Lean, inte minst om oturen skulle vara framme. Själv råkade han ut för en olycka för sex år sedan och fick tillbringa en månad på sjukhus.

- Jag trodde som så många andra att det aldrig skulle hända mig, men det gick på en sekund. Det var en enorm hjälp och trygghet att veta att allt fungerade som det skulle hemma tack vare Lean. En annan bonus är att jag har fått mer ledighet, i morgon ska jag till exempel jaga, men arbetet på gården fortsätter ändå som det ska. Det känns som om vi har både hängsle och livrem med Lean!