Avel på djupet

Delindex och totalindex

Delindex och totalindex

För fem av köttraserna vägs de enskilda avelsvärdena samman, med hjälp av rasspecifika ekonomiska vikter, i tre delindex och ett totalindex.

Det gäller enskilda avelsvärden för raserna angus, charolais, hereford, limousin och simmental som vägs samman till tre delindex; födelseindex, modersindex och produktionsindex. Dessa tre vägs även samman till ett ekonomiskt totalindex, avelsindex. Totalindexet motsvarar rasens avelsmål uttryckt som ett ekonomiskt värde.

Indexen utgör ett effektivt hjälpmedel för nötköttsproducenter vid urval av avelsdjur. Delindexen möjliggör ett effektivt urval inom olika egenskapsgrupper medan avelsindexet möjliggör urval för djur som ger den bästa totalekonomin.

Eftersom det finns genetiska samband mellan olika egenskaper, kan avel för en viss egenskap leda till oönskade eller önskade förändringar i andra egenskaper. Avelsurval utifrån ett väl sammansatt avelsmål motverkar att oönskade effekter uppstår.

Fix - Födelseindex består av det direkta avelsvärdet för lätta kalvningar, lkD, och beskriver kalvens förmåga att födas

Mix - Modersindex väger samman de maternella avelsvärdena för lätta kalvningar, lkM, och 200-dagars vikt, 200M, och beskriver kons förmåga att kalva och ge kalvar med god tillväxt.

Pix - Produktionsindex väger samman avelsvärden för slaktkroppstillväxt, formklass och fettgrupp, och beskriver djurets förmåga för tillväxt och slaktkroppskvalitet

Aix - Avelsindex väger samman Fix, Mix och Pix med rasspecifika ekonomiska vikter, och beskriver djurets förmåga för lönsamhet

Aktuella vikter i avelsmålet för svenska köttraser