Avel på djupet

Avelsindex – viktfaktorer

Avelsindex – viktfaktorer

Aktuella viktfaktorer i avelsindex för raserna angus, charolais, hereford, limousin och simmental.

De enskilda avelsvärdena vägs samman med hjälp av rasspecifika ekonomiska vikter, i tre så kallade delindex. Dessa är födelseindex, modersindex och produktionsindex, förkortat Fix, Mix och Pix. De tre vägs i sin tur samman till ett ekonomiskt totalindex, avelsindex - Aix.

Totalindex motsvarar rasens avelsmål uttryckt som ett ekonomiskt värde. De ekonomiska värdena för respektive egenskap inom en ras beror främst på ekonomiska och biologiska förutsättningar för respektive ras, och kan därför behöva uppdateras ungefär vart tionde år. Rasföreningarnas önskan att styra rasen i en viss riktning avgör vilka slutliga vikterna som används i praktiken.

Viktfaktorer

  Angus Charolais Hereford Limousin Simmental
Mix - modersindex          
lkM - Kalvningsförmåga maternell2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4
200M - 200-dagarsvikt maternell2 0,23 0,3 0,36 0,38 0,2
Pix - produktionsindex          
Slkttv - Slaktkroppstillväxt 0,4 0,7 0,4 0,4 0,6
Klass - Formklass 0,2 0,3 0,2 0,4 0,5
Fett - Fettgrupp1 0/-0,2 0,1 0/-0,15 0,2 0,1
Fix - födelseindex          
lkD - Kalvningsförmåga direkt2 0,5 0,8 0,4 0,5 0,6

Senaste uppdateringen: 2019-05-15

Restriktioner

Ett antal restriktioner används vid beräkning av delindex och/eller avelsindex efter önskemål från vissa rasföreningar. 

Vid beräkning av delindex och AIX
Restriktioner för avelsvärdet för fett vid beräkning av Pix och Aix

  • Angus: ingen vikt för fett används vid avelsvärden mellan 80-120
  • Hereford: ingen vikt för fett används vid avelsvärden mellan 85-115
  • Charolais: avelsvärden för fett över 110 ger avdrag, så att 111 blir 109, 112 blir 108, och så vidare.

Vid beräkning av AIX
Restriktioner för avelsvärden för kalvningsförmåga direkt, kalvningsförmåga maternell och/eller 200-dagarsvikt maternell vid beräkning av AIX

  • Angus: max avelsvärde 115 för lkM, lkD och 200M
  • Hereford: max 110 för lkM och lkD
  • Charolais: max 110 för lkD
  • Limousin: max 110 för lkD
  • Simmental: max 110 för lkD