Avel på djupet

Avelsindex – viktfaktorer

Avelsindex – viktfaktorer

Aktuella viktfaktorer i avelsindex för raserna angus, charolais, hereford, limousin och simmental, highland cattle och blonde d'acuitaine.

De enskilda avelsvärdena vägs samman med hjälp av rasspecifika ekonomiska vikter, i sju så kallade delindex. Dessa är produktion, tillväxt, slaktkvalitet, moder, kalvning, mjölk och födelse. De nordiska rasföreningarnas önskan att styra rasen i en viss riktning avgör vilka slutliga vikter som används i praktiken.

Viktfaktorer

Tabell 1. Gemensamma nordiska delindex för kött

Produktion

Moder

Födelse

Tillväxt

Slaktkvalitet

Kalvning

Mjölk


Tabell 2. Produktionsindex 

 

Vikter (%)

 

 

Delindex

Avelsvärde

Angus

Charolais

Hereford

Limousin

Simmental

Highland Cattle

Blonde d’Aquitaine

Tillväxt

Slaktkroppstillväxt

75

75

50

75

50

60

75

365-dvikt, direkt

25

25

50

25

50

40

25

Slaktkvalitet

Formklass

100

75

90

75

75

10

25

Fettgrupp

0

25

10

25

25

90

75

Produktion

Tillväxt

70

70

50

50

70

60

70

Slaktkvalitet

30

30

50

50

30

40

30


Tabell 3. Modersindex

 

 

Vikter (%)

 

 

Delindex

Avelsvärde

Angus

Charolais

Hereford

Limousin

Simmental

Highland Cattle

Blonde d’Aquitaine

Kalvning

Kalvningsförmåga, maternell, 1. kalv.

40

40

29

30

35

30

40

Levandefödda, maternell, 1. kalv.

40

40

34

31

25

35

40

Kalvningsförmåga, maternell, 2+ kalv.

10

10

20

16

19

15

10

Levandefödda, maternell, 2+ kalv.

10

10

17

24

21

20

10

Mjölk

200-dagarstillväxt, maternell

100

100

100

100

100

100

100

Moder

Kalvning

50

50

30

50

50

50

50

Mjölk

50

50

70

50

50

50

50


Tabell 4. Födelseindex

 

 

Vikter (%)

 

 

Delindex

Avelsvärde

Angus

Charolais

Hereford

Limousin

Simmental

Highland Cattle

Blonde d’Aquitaine

Födelse

Kalvningsförmåga, direkt, 1. kalv.

41

30

36

28

32

30

32

Levandefödda,

direkt, 1. kalv.

43

25

46

25

20

35

20

Kalvningsförmåga, direkt, 2+ kalv.

9

25

15

17

21

15

21

Levandefödda,

direkt, 2+ kalv.

7

20

3

30

27

20

27