Avel på djupet

Enskilda avelsvärden

Enskilda avelsvärden

I den nordiska avelsvärderingen beräknas avelsvärden för upp till 18 olika egenskaper inom tillväxt, slaktkroppskvalitet och kalvningar.

Mer om de enskilda avelsvärdena, från den tidigare nationella och den nya nordiska avelsvärderingen, och vad de baseras på i tabellerna nedan.

Tillväxtegenskaper

Nationellt

NAV

 

Födelsevikt direkt (fvD)

Födelsevikt direkt (fvD)

Baseras på kalvens födelsevikt och beskriver kalvens egen genetiska förmåga för födelsevikt. Ett högre avelsvärde indikerar högre födelsevikt.

Födelsevikt maternell (fvM)

Födelsevikt maternell (fvM)

Baseras på födelsevikter hos kalvar efter en ko och beskriver kons genetiska förmåga att genom fostermiljön påverka kalvarnas födelsevikt. Ett högre avelsvärde indikerar högre födelsevikt.

200-dagarsvikt, direkt (200D)

200-dagarstillväxt direkt (200tD)

Baseras på kalvens viktökning mellan födseln och 200 dagars ålder och beskriver kalvens egen genetiska förmåga till tidig tillväxt.

200-dagarsvikt maternell (200M)

200-dagarstillväxt maternell (200tM)

Baseras på viktökning mellan födsel och 200 dagars ålder för kalvar efter en ko och beskriver hur kons genetiska förmåga påverkar kalvarnas tidiga tillväxt. Framför allt genom sin mjölkproduktion.

-

365-dagarsvikt direkt (365vD)

Baseras på kalvens vikt vid ett års ålder och beskriver djurets genetiska förmåga för sen tillväxt.

-

365-dagarsvikt
maternell (365vM)

Baseras på kalvens vikt vid ett års ålder. Beskriver hur kons genetiska förmåga påverkar kalvarnas sena tillväxt. Framför allt genom sin mjölkproduktion.

365-dagarsvikt (365D)

Tillväxt efter avvänjning (365t)

Baseras på djurets tillväxt från avvänjning till ett års ålder och beskriver djurets genetiska förmåga för sen tillväxt. 

Tillväxt total

utgår

 

 

Kalvningsegenskaper

Nationellt

NAV

 

Kalvningsförmåga direkt förstakalvare (lkD)

Kalvningsförmåga direkt förstakalvare (kfD1)

Baseras på förstakalvares kalvningsförlopp (4 klasser) och beskriver kalvens egen genetiska förmåga för att födas lätt.

-

Kalvningsförmåga direkt, andrakalvare och senare (kfD2)

Baseras på kalvningsförlopp (4 klasser) för andrakalvare och senare och beskriver kalvens egen genetiska förmåga för att födas lätt.

Kalvningsförmåga maternell, förstakalvare (lkM)

Kalvningsförmåga maternell, förstakalvare (kfM1)

Baseras på förstakalvares registrerade kalvningsförlopp (4 klasser) och beskriver kons genetiska förmåga för att kalva lätt.

-

Kalvningsförmåga maternell, andrakalvare och senare (kfM2)

Baseras på registrerade kalvningsförlopp (4 klasser) för andrakalvare och senare och beskriver kons genetiska förmåga för att kalva lätt. 

-

Levandefödda direkt, förstakalvare (lfD1)

Baseras på data om kalvens överlevnad inom 24 timmar efter födsel för förstakalvare och beskriver kalvens egen förmåga att födas levande.

-

Levandefödda direkt, andrakalvare och senare (lfD2)

Baseras på data om kalvens överlevnad inom 24 timmar efter födsel för andrakalvare och senare och beskriver kalvens egen förmåga att födas levande.

-

Levandefödda maternell, förstakalvare (lfM1)

Baseras på data om kalvens överlevnad inom 24 timmar efter födsel och beskriver förstakalvarens förmåga att föda en levande kalv.

-

Levandefödda maternell, andrakalvare och senare (lfM2)

Baseras på data om kalvens överlevnad inom 24 timmar efter födsel och beskriver den äldre kons förmåga att föda en levande kalv

 

Slaktkroppsegenskaper

Nationell

NAV

Slaktkroppstillväxt (Slkttv)

Slaktkroppstillväxt (Slkttv) 

Baseras på slaktkroppsvikten och beskriver djurets genetiska förmåga för tillväxt från födsel till slakt.

Formklass (Klass)

Formklass (Klass)

Baseras på EUROP-bedömningen av slaktkroppen och beskriver djurets genetiska förmåga för formklass.

Fettgrupp (Fett)

Fettgrupp (Fett)

Baseras på fettgruppsbedömningen av slaktkroppen och beskriver djurets genetiska förmåga för fettgrupp.