Avel på djupet

Enskilda avelsvärden

Enskilda avelsvärden

Avelsvärden beräknas för upp till elva olika egenskaper inom tillväxt, slaktkroppskvalitet och kalvningar.

Tre separata avelsvärderingar

Egenskaper med genetiska samband avelsvärderas vanligtvis i samma avelsvärdering för att erhålla säkrare avelsvärden. För köttraserna kommer de elva publicerade avelsvärdena från tre separata avelsvärderingar. Mer om de enskilda avelsvärdena och vad de baseras på i tabellerna nedan.

  • Tillväxtegenskaperna analyseras tillsammans → fvD, fvM, 200D, 200M, 365D
    - Efter avelsvärderingen skapas även Ttot

  • Kalvningsförmåga hos förstakalvare analyseras tillsammans med födelsevikter från både förstakalvare och äldre kor → lkD och lkM
    - Födelsevikter bidrar i denna avelsvärdering endast med extra information.

  • Slaktkroppsegenskaperna analyseras tillsammans med alla övriga tillväxtegenskaper → Slkttv, Klass, Fett
    - Tillväxtegenskaperna bidrar i denna avelsvärdering endast med extra information.

Mer om hur avelsvärden beräknas

Tillväxtegenskaper

Födelsevikt direkt (fvD)

Baseras på kalvens födelsevikt och beskriver kalvens egen genetiska förmåga för födelsevikt. Ett högre avelsvärde indikerar högre födelsevikt.

Födelsevikt maternell (fvM)

Baseras på födelsevikter hos kalvar efter en ko och beskriver kons genetiska förmåga att genom fostermiljön påverka kalvarnas födelsevikt. Ett högre avelsvärde indikerar högre födelsevikt.

200-dagarsvikt direkt  (200D)

Baseras på kalvens viktökning mellan födseln och 200 dagars ålder och beskriver kalvens egen genetiska förmåga till tidig tillväxt.

200-dagarsvikt maternell (200M)

Baseras på viktökning mellan födsel och 200 dagars ålder för kalvar efter en ko och beskriver hur kons genetiska förmåga påverkar kalvarnas tidiga tillväxt. Framför allt genom sin mjölkproduktion.

365-dagarsvikt (365D)

Baseras på djurets viktökning mellan 200 och 365 dagars ålder och beskriver djurets genetiska förmåga för sen tillväxt.

Tillväxt total = 200D+365D (Ttot)

Baseras på de direkta avelsvärdena för 200D och 365D och beskriver djurets genetiska förmåga för tillväxt under den totala uppfödningsperioden

 

Kalvningsegenskaper

Kalvningsförmåga direkt (lkD)

Baseras på förstakalvares kalvningsförlopp (4 klasser) och beskriver kalvens egen genetiska förmåga för att födas lätt

Kalvningsförmåga maternell (lkM)

Baseras på förstakalvares registrerade kalvningsförlopp (4 klasser) och beskriver kons genetiska förmåga för att kalva lätt.

 

Slaktkroppsegenskaper

Slaktkroppstillväxt (Slkttv)

Baseras på slaktkroppsvikten och beskriver djurets genetiska förmåga för tillväxt från födsel till slakt

Formklass (Klass)

Baseras på EUROP-bedömningen av slaktkroppen och beskriver djurets genetiska förmåga för formklass.

Fettgrupp (Fett)

Baseras på fettgruppsbedömningen av slaktkroppen och beskriver djurets genetiska förmåga för fettgrupp.