alt-text

Instrumentpanelen ger dig helhetssyn på produktionen

Vi förädlar alla uppgifter från Kokontrollen och kombinerar dem med uppgifter från din mejerileverans. Du som är ansluten till Kokontrollen har möjlighet att använda informationen genom det smarta verktyget Instrumentpanelen.

Instrumentpanelen ger en unik helhetsbild av företagets hela produktion. Verktyget är helt och hållet anpassningsbart efter dina behov och ger signaler om dina viktigaste åtgärder.

Mejeridata i Instrumentpanelen

Mejeridata finns tillgängligt för leverantörer till Arla Foods, Falköpings Mejeri, Gefleortens Mejeriförening, Gäsene Mejeri, Norrmejerier och Skånemejerier.

För leverantörer till Arla Foods beräknas mjölkintäkt och övriga ekonomiska resultat i fliken Mjölk i Instrumentpanelen. Utgångspunkt vid beräkningen är dagligen översända leveranser och analyser samt gällande betalningsregler och priser. Det ekonomiska resultatet i fliken Mjölk är därmed alltid preliminärt och utmärks med ett blått utropstecken. Endast kvalitetsbetalning och leveranser överförs från Arla Foods avräkningssystem (var 14:e dag) och rättar tidigare beräknade uppgifter.

För leverantörer till Falköpings Mejeri överförs mejeridata en gång i veckan och månadsresultatet räknas fram som ett preliminärt resultat. Det preliminära resultatet ersätts när den slutgiltiga avräkningsfilen för månaden sänds in ca 14 dagar efter aktuell månads slut.

Foderdata automatiskt och manuellt

Foderdata förs över automatiskt från IndividRAM till Instrumentpanelen. Om du vill mata in ytterligare foderuppgifter finns det möjlighet att göra det manuellt i verktyget. 

Fullmakt för åtkomst till Instrumentpanelen

Det är endast du, som ägare till en besättning, som har automatiskt tillgång till data för den egna besättningen. Men besättningsägaren kan ge behörighet till andra genom en fullmakt. Det gör ägaren enklast direkt i användarinställningarnaMin sida.

Åtkomst till historiska data

Vid generationsskifte och övertagande av användaridentitet (bwa-identitet) krävs en fullmakt för att den nya besättningsägaren ska kunna se historiska uppgifter. Vid annan typ av överlåtelse, än vid generationsskifte, är det inte möjligt att komma åt historiska data. Fullmakten nedan är alltså endast giltig vid generationsskifte.

Fullmakt för åtkomst till historiska data i Instrumentpanelen (PDF)

Kontakta mig