alt-text

Generationsväxling

Goda förberedelser ger ofta bästa resultatet vid generationsväxling. Utifrån ert företags unika situation kan vi bidra med idéer och tankar och en tydlig strategi för fortsatt lönsam och konkurrenskraftig verksamhet i företaget efter generationsskiftet.

Vid generationsväxling är de viktigt att den som tar över får tid och tillfälle att forma sin bild av det framtida företaget. Här är vi ett bollplank om framtida möjligheter, visioner och målsättningar för att tillvarata företagets potential.

Kontakta oss

Om du vill veta mer om vår rådgivning kring generationsväxling är du välkommen att kontakta oss.

För juridiska och ekonomiska, skattetekniska frågor kopplade till generationsskiftet hänvisar vi till andra aktörer t.ex. LRF Konsult. Lokalt finns även sådan kompetens på Växa Sverige.

Arbetar som:
Seniorkonsult Rådgivning & Företagande, Områdesansvarig Vimmerby

Telefon:
010-471 05 01

Mobiltelefon:
076-109 08 04

Kontakta mig