Analysera nuläget

Klövhälsa

Klövhälsa

Följ upp och förbättra klövhälsan genom att be din klövvårdare att registrera digitalt. Då har du chans att få ut statistik över diagnoser som upptäcks vid verkningen.

alt-text

Statistik i Klövhälsa på nätet

Klövhälsa på nätet är ett nytt webbverktyg som ger dig en snabb överblick av klövhälsan, både på individ- och besättningsnivå. Klövhälsa på nätet kommer stegvis att ersätta delar av verktyget Klövhälsa statistik, för att senare byta ut det helt.
Klövhälsa på nätet

Klövhälsoregistreringarna fungerar också som underlag för klövar - ett mått i verktyget Signaler Djurvälfärd. Uppgifterna används även i avelsvärderingen. Ju fler registreringar som kommer in desto bättre underlag har vi för att förbättra klövhälsan. 
Signaler Djurvälfärd

Registrering via klövhälsoregistreringsprogrammet

Själva registreringen är kostnadsfri. Om du vill registrera uppgifterna via pappersblankett tillkommer en avgift. År 2020 kommer all registrering ske elektroniskt, eftersom scanning av blanketterna upphör. Kontakta kundsupporten om du behöver få tillgång till registreringsprogrammet. 
Kundsupport

Fördelar med elektronisk registrering

  • Bättre datakvalitet
  • Snabbare uppdatering av kodatabasen
  • Bättre ordning och reda på om och när korna verkades
  • Du får ut statsitik i verktyget Klövhälsa på nätet

Klövpengen

2016 införde Jordbruksverket Utökad klövhälsovård för mjölkkor. En djurvälfärdsersättning som också kallas Klövpengen. Klövhälsa på nätet hjälper dig att hantera samtliga krav för stödet på ett enklare sätt, du får till exempel:
- färdiga listor på vilka djur som klövverkats enligt kriterierna för Klövpengen
- se vilka djur som behöver ytterligare klövvård för att bli berättigade ersättning
- automatisk uträkning av gränsvärden 
- en mall för klövhälsoplan och åtgärdsplan.

Så fungerar Klövpengen

Definiera klövsjukdomar med Klövatlas

Klövatlasen är framtagen av våra klövexperter i Norden. Med Klövatlas kan du på ett enkelt sätt definiera de diagnoser av klövsjukdomar som kan dyka upp i en besättning. Den innehåller beskrivande bilder och förklarande texter. Atlasen är det grunddokument som klövvårdarna utgår ifrån när de registrerar diagnoserna i vårt digitala klövregistreringsprogram. 

Här kan du ladda ner Klövatlas
Mer information om sjukdomarhos nötkreatur på SVAs webbplats

Kontaktuppgifter till klövvårdare

Hitta en klövvårdare nära dig - sök efter klövvårdare i ditt område på Svenska klövvårdsföreningens webbplats:
www.svenskaklovvardsforeningen.se

Arbetar som:
Kunskaps- och utvecklingsansvar djurhälsa

Telefon:
010-471 06 72

Mobiltelefon:
070-3801679

Kontakta mig