Analysera nuläget

Klövhälsa

Klövhälsa

Följ upp och förbättra klövhälsan - digital registrering av din klövvårdare ger dig statistik över diagnoser som upptäcks vid verkningen.

alt-text

Statistik i Klövhälsa på nätet

Klövhälsa på nätet är ett webbverktyg som ger dig en snabb överblick av klövhälsan, både på individ- och besättningsnivå. Klövhälsa på nätet ersätter det tidigare verktyget Klövhälsa statistik.
Klövhälsa på nätet

Klövhälsoregistreringarna fungerar som underlag för ett mått på klövhälsa i Signaler Djurvälfärd™. Uppgifterna används även i avelsvärderingen. Ju fler registreringar som kommer in, desto bättre underlag till att förbättra klövhälsan.
Signaler Djurvälfärd

Registrering via klövhälsoregistreringsprogrammet

Nordic Claw App - programmet för registrering kostar inget att använda. Skanningen av pappersblanketter har upphört och all registrering görs digitalt. Kontakta kundsupporten om du behöver få tillgång till registreringsprogrammet.
Kundsupport

Fördelar med elektronisk registrering

  • Ordning och reda på om och när korna verkades.
  • Enkelt att skriva ut listor på kor med bandage eller kloss.
  • Du kan se din besättnings statistik i verktyget Klövhälsa på nätet och kan jobba förebyggande med hjälp av den.
  • Kokontrollanslutna besättningar kan skräddarsy verkningslistor utifrån var i laktation korna befinner sig.

Klövpengen

Nu finns beslut på att djurvälfärdsersättningen Klövpengen kommer att betalas ut till och med 2027. 2016 införde Jordbruksverket Utökad klövhälsovård för mjölkkor. En djurvälfärdsersättning som också kallas Klövpengen. Klövhälsa på nätet hjälper dig att hantera samtliga krav för stödet på ett enklare sätt, du får till exempel:
- färdiga listor på vilka djur som klövverkats enligt kriterierna för Klövpengen
- se vilka djur som behöver ytterligare klövvård för att bli berättigade ersättning
- automatisk uträkning av gränsvärden 
- en mall för klövhälsoplan och åtgärdsplan.

Så fungerar Klövpengen

Definiera klövsjukdomar med Klövatlas

Klövatlasen är framtagen av våra klövexperter i Norden. Med Klövatlas kan du på ett enkelt sätt definiera de diagnoser av klövsjukdomar som kan dyka upp i en besättning. Den innehåller beskrivande bilder och förklarande texter. Atlasen är det grunddokument som klövvårdarna utgår ifrån när de registrerar diagnoserna i vårt digitala klövregistreringsprogram. 

Här kan du ladda ner Klövatlas
Mer information om sjukdomarhos nötkreatur på SVAs webbplats

Kontaktuppgifter till klövvårdare

Hitta en klövvårdare nära dig - sök efter klövvårdare i ditt område på Svenska klövvårdsföreningens webbplats:
www.svenskaklovvardsforeningen.se

Arbetar som:
Veterinär, Kunskap & Utveckling

Telefon:
010-471 06 72

Mobiltelefon:
070-3801679

Kontakta mig