Analysera nuläget

Klövhälsa på nätet

Klövhälsa på nätet

Du får en samlad bild av klövhälsan och kan se din besättningshistorik som en trendlinje. Verktyget ger dig också bra hjälp med allt kring Klövpengen.

alt-text

En snabb överblick av klövhälsoläget 

All data som Sveriges klövvårdare sänder in till oss digitalt ligger till grund för det som visas i verktyget. Genom verktyget får du en snabb överblick av klövhälsan i din besättning, och du kan dessutom arbeta på individnivå.

Ingår i medlemskapet

Alla besättningar som är medlemmar hos Växa Sverige och har en klövvårdare som registrerar digitalt, har även tillgång till Klövhälsa på nätet. I verktyget kan du:

  • se din historik för de vanligaste anmärkningarna som trendlinjer
  • jämföra klövhälsostatusen i din besättning med andra besättningar
  • få en övergripande hjälp med allt som berör Klövpengen.

Logga in på Min sida
- Under Översikt, välj Klövhälsa på nätet, starta verktyget och välj besättning.

Klövhälsa på nätet - trendlinje över besättningshistorik


Så jämför du med andra besättningar som har klövvårdare som registrerar digitalt

Du ser en grön glad gubbe om din besättning är bland de 50% bästa av de besättningar som rapporterar in digitalt till oss. En röd gubbe syns för de 10% sämsta. Och en gul visas om besättningen är mittemellan grön och röd.

Klövhälsa på nätet - översikt och jämförelse

Förebyggande klövhälsoarbete

Klövhälsa på nätet ger en objektiv bild över vilken typ av klövskador som är vanligast i din besättning. Utifrån denna bild kan riktade och förebyggande åtgärder införas. Åtgärder som är relevanta för just din besättning.

Trendlinjerna visar också mycket tydligt vilka effekter olika åtgärder har på besättningens klövhälsa. Kontakta din djurhälsoveterinär eller produktionsrådgivare för att diskutera klövhälsan vidare.

Arbetar som:
Veterinär, Kunskap & Utveckling

Telefon:
010-471 06 72

Mobiltelefon:
070-3801679

Kontakta mig