Växadagarna på Elmia i Jönköping

I programmet finns tidpunkter med föreläsningar som pågår parallellt. Val av program till föreläsningarna gör du i anmälan till Växadagarna.

Sista anmälningsdag har passerat

Program 5 februari | 6 februari

Program för utskrift


Tisdag 5/2 - med reservation för eventuella ändringar

09:00 - 09:45

 • Kaffe och registrering

09:45 - 12:15

 • Inledning av moderator Martin Moraeus LRF, Biträdande moderator Erik Johansson LRF-Ungdomen
 • En livskraftig svensk livsmedelsproduktion, Sofia Hyléen VD HKScan
 • Pristrender på mjölk och insatsmedel, Torbjörn Iwarsson Svenska Commodities AB
 • Lönsamhet och konkurrenskraft från jord till bord – med lantbruksföretaget i centrum, Per Arfvidsson Lantmännen
 • Utsikter på den nationella och globala mjölkmarknaden, Patrik Hansson VD Arla Foods Sverige
 • Möjligheter att nå lönsamhet och högre avräkningspriser, Magnus Palmgård Tobo Solution
 • Årets Mjölkbonde 2019
   

12:15 - 13:30   Lunch och mingel


13:30 - 14:40

Mjölk / Kött - föreläsningarna pågår parallellt: 

Pass 1

 • Mjölk - Lönsamheten i svenska mjölkföretag, Jan Lagerroth Affärsrådgivare LRF Konsult

 • Kött - Hur kan vi gemensamt maximera intjäningen i hela värdekedjan? Magnus Lindholm HKScan

Pass 2

 • Mjölk - Mjölkföretagets lönsamhetsbehov, Stefan Gård Ordförande Sveriges Mjölkbönder och Magnus Palmgård Tobo Solution

 • Kött - Bättre lönsamhet och styrning i köttproduktionen med uppföljning, Kicki Markusson Växa Sverige

Pass 3

 • Mjölk - Paneldiskussion om lönsamheten med Årets Mjölkbönder

14:40 - 15:15   Kaffe


15:15 - 16:20

Mjölk / Kött - föreläsningarna pågår parallellt: 

Pass 1

 • Mjölk - Hur kan vi gemensamt maximera intjäningen i hela värdekedjan? Magnus Lindholm HKScan

 • Kött - Lönsamheten i nötköttsföretag, Jan Lagerroth Affärsrådgivare LRF Konsult

Pass 2

 • Mjölk - Gårdsnära faktorer som påverkar förädlingsvärdet av mjölk, Annika Höjer Norrmejerier, Mårten Hetta och Åse Lundh från SLU

 • Kött - Konsekvenser på lönsamhet i köttproduktionen efter 2020, Karl-Iwar Kumm SLU Skara

16:30 - 16:50

Kapitalförsörjning till växande företag, Helena Silvander VD Tillväxtbolaget

16:50 - 17:00

Uppsummering och inspiration, Martin Moreaus

18:15 - 19:30

Mingel med utställare


19:30   Middag och underhållning

Middagen sponsras av Eurofins Agro Testing Sweden AB

Program 6 februari | 5 februari


Onsdag 6/2 - med reservation för eventuella ändringar

08:30 - 09:45

 • Inledning Tema Digitala verktyg i lantbruket, moderator Martin Moraeus
 • Framtidens digitala ekosystem för lantbruket, Harald Volden VD Mimiro
  - föredraget hålls på norska
 • Digitalisering för ett konkurrenskraftigt svenskt lantbruk, Patrik Myrelid Lantmännen
 • MinGård® skapar överblick, Armina Avanes Växa Sverige

9:45 - 10:15   Kaffe

10:15 - 12:00

Mjölk / Kött - föreläsningarna pågår parallellt: 

Pass 1

 • Mjölk - Avelstrategier för ökad lönsamhet, Morten Kargo, Seges
  - föredraget hålls på danska

 • Kött - Selen och E-vitamin tillskott i köttbesättningar, Lena Stengärde Växa Sverige

Pass 2

 • Mjölk - Värdet av köttrassemin i mjölkbesättningar, Freddy Fikse Växa Sverige

 • Kött - Klimatanpassade och effektiva foderstater för ungdjur, Cecilia Lindahl Lantmännen

Pass 3

 • Mjölk - Avelstrategi på Ingelstorp, Elin Jonsson Avelsrådgivare Växa Sverige och Patrik Davidsson Ingelstorp

 • Kött - Fem åtgärder för bättre kalvhälsa i dikobesättningar, Lena Stengärde Växa Sverige

12:00 - 13:30   Lunch


13:30 - 15:00

 • Varför ska man som politiker bry sig om svensk mjölkproduktion? Lisa Ehde Chef LRF Mjölk
 • Livsmedelsstrategi och konkurrenskraft, Christina Nordin GD Jordbruksverket
 • Omformning av jordbrukspolitiken i EU och Sverige, Kristina Yngwe, Ordförande Miljö- och jordbruksutskottet
 • Avslutningsord Martin Moraeus

15:00   Kaffe och hemresa