Konferenser och projekt

Växadagarna 2020

Växadagarna 2020

Här hittar du bilder och presentationer från Växadagarna Mjölk och Kött 2020.

alt-text

Hållbart företagande på gården

Växadagarna inleddes av Magnus Carlman och Marita Wolf. Besökarna lotsades sedan med van hand genom programmet av Martin Moraeus, regionordförande LRF Dalarna. Miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar produktion var den röda tråden genom hela programmet. 

Vi bjöds på gårdsnära föredrag om hur vi får friskare, produktivare och mer hållbara kor. Bland inslagen lyftes också hur vi kan kombinera hållbarhet med lönsamhet. 

Totalt nära 850 deltagare, över 30 utställare, experter från branschen och ungdomar från ett antal lantbruksskolor samlades under dagar som innehöll kunskap, diskussioner, mingel och fest.

Höjdpunkter från Växadagarna 2020

Medieexperterna Jeanette Fors-Andrée och Paul Ronge, påpekade att vi behöver vara skickliga på krishantering i vår bransch. Det eftersom djur och djurvälfärd är något som engagerar många människor. 

Holländska Joep Driessen och Bert van Niejenhuis från Cow Signals, belyste nyckelfaktorerna för att få friska, hållbara och därmed lönsamma kor. Genom att observera dina kor och tolka deras rörelsemönster, får du veta hur de mår och vad du behöver agera på.

Nötköttsproducenten och entreprenören Jens Thulin avslutade programmet med en otroligt inspirerande föreläsning. Han berättade om hur man tjänar pengar på att jobba med hållbarhet, och uppmanade oss att vara öppna för omvärldens och konsumenternas efterfrågan.

Årets Mjölkföretagare offentliggjordes under middagen i Växjö. Utmärkelsen gick till Alexandra och Andreas Nilsson på Nyhems Gård utanför Sjöbo i Skåne.

I Umeå delade VikingGenetics för första gången ut priset Herd of the Year. De stolta mottagarna var Knutby Prästgård utanför Uppsala.

alt-text