Värdet per relativtalsenhet - köttras

För att tolka relativa avelsvärden kan de omvandlas till den skala som används vid registrering.

Vad betyder avelsvärdena i praktiken?

Nationella avelsvärden för köttras uttrycks som relativa avelsvärden med medel 100 och spridning 10.

För att kunna bedöma vad ett djurs avkomma förväntas prestera, exempelvis i tillväxt i gram per dag, räcker det inte med de relativa avelsvärdena. Kännedom om värdet per relativtalsenhet och rasens medeltal för egenskapen behövs också. Relativtalsenhetens värde ändras bara vid större ändringar i avelsvärderingen.

Tabellen innehåller värdet för +1 relativtalsenhet för enskilda avelsvärden och raser i den nationella avelsvärderingen för köttraser. Totalt publiceras elva enskilda avelsvärden för tillväxt, slaktkroppskvalitet och kalvningsförmåga. De numerärt mindre raserna, blonde och highland cattle, får endast publicerade avelsvärden för tillväxtegenskaperna.

    Angus Hereford Highland Blonde Charolais Limousin Simmental
Tillväxtegenskaper                
fvD - Födelsevikt direkt kg 0,16 0,16 0,16 0,20 0,19 0,19 0,19
fvM - Födelsevikt maternell kg 0,07 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08
200D - 200-dagarsvikt direkt kg 0,79 0,75 0,79 0,63 0,67 0,69 0,68
200M - 200-dagarsvikt maternell kg 0,64 0,66 0,68 0,54 0,59 0,61 0,60
365D - 365-dagarsvikt kg 0,84 0,87 0,76 0,79 0,84 0,84 0,86
Ttot - Tillväxt total = 200D+365D kg 1,62 1,60 1,55 1,38 1,50 1,51 1,49
Kalvningsegenskaper                
lkD - Kalvningsförmåga direkt klass -0,008 -0,010 n/a n/a -0,011 -0,009 -0,010
lkM - Kalvningsförmåga maternell klass -0,003 -0,005 n/a n/a -0,005 -0,004 -0,005
Slaktkroppsegenskaper                
Klass - Formklass klass 0,02 0,03 n/a n/a 0,04 0,04 0,03
Fett - Fettgrupp klass 0,02 0,04 n/a n/a 0,04 0,04 0,04
Slkttv - Slaktkroppstillväxt g/d 4,2 4,6 n/a n/a 3,1 3,1 3,3

Beräkningsexempel

Du kan räkna ut tjurens effekt på avkomman för en egenskap genom avelsvärdet för egenskapen och värdet per relativtalsenhet. Effekten för en tjur använd på en genomsnittlig ko påverkas av

  • avvikelsen i tjurens avelsvärde från medelavelsvärdet i populationen
  • avvikelsen divideras sen med två, eftersom tjuren endast nedärver hälften av sina gener till avkomman. Därefter multipliceras med värdet för +1 relativstalsenhet - se tabellen.

En angustjur med avelsvärde 110 för kalvningsförmåga direkt
(110 – 100) / 2 x -0,008 = -0,04. En kalv efter denna tjur förväntas ha bättre egen genetisk förmåga att födas lätt jämfört med medlet inom rasen. Poängen är 0,04 lägre än medlet för egenskapen som registreras i klasser mellan 1 och 4, där 1 står för de lättaste kalvningarna.

En charolaistjur med avelsvärde 120 för formklass
(120 – 100) / 2 x 0,04 = 0,4. En kalv efter denna tjur förväntas ha bättre egen genetisk förmåga för formklass vid slakt jämfört med medlet inom rasen. Poängen är 0,4 högre än medlet för egenskapen som registreras i klasser mellan 1 och 15, där ett högre värde är fördelaktigt.

Förutom avelsvärden och värdet per relativtalsenhet, behöver du känna till rasmedeltalet för egenskapen för att beräkna förväntad prestation hos en avkomma. Det kan vara efter en specifik tjur och genomsnittlig ko med avelsvärde 100, eller efter en särskild parningskombination. Rasmedeltalet för egenskapen är den nivå som motsvarar avelsvärde 100.