Registrera för hand

Så här gör du när du skriver ut provmjölkningsrapporten och registrerar in mjölkmängderna på datorn.

Starta provmjölkningsappen

starta.png

 • Välj önskat antal gånger för registrering av mjölkmängder:
  2 = Morgon och kväll.
  3 = Morgon, middag och kväll.
  Dygnsumma = Om överföring av mjölkmängder redan finns.

 • Välj sen:
  Provmjölkning med analys - om du tar ut mjölkprover.
  Provmjölkning utan analys - om du endast registrerar mjölkmängder.
   

1. Provmjölkning

Alla mjölkkor listas i en provmjölkningsrapport. Den kan du skriva ut och använda vid provmjölkningen när du registrerar mjölkmängder och koppnummer. Om din anläggning har mjölkregistrering med överföring till Växa, finns dygnssumman redan uträknad för varje ko.

provmjölkningsrapport.png

Provmjölkningsrapporten
Du kan sortera uppgifterna i kolumnerna genom att klicka på respektive rubrik.

 • Ange öronnummer - Lägg till ett djur som saknas
 • KoppNr - Lägg till/tabort koppnummer
 • Tom Kopp - Om en provkopp är tom sätter du en bock i rutan
 • Frånvarokod:

  Sin
  Om djuret inte är sinlagt när provmjölkningsrapporten skapas, kan du sinlägga djuret här och ange sinläggningsdatum. Informationen kommer med till nästa provmjölkning.

  Sjuk
  Om djuret är sjuk, brunstig eller om avkastningen är felaktig på grund av någon anledning. Analyssvaret får du i provmjölkningsredovisningen.

  Råmjölksperiod
  Om du vill få mjölkanalys på en nykalvad innan det passerat 4 dagar efter kalvning. Analyssvaret får du i provmjölkningsredovisningen.

  Uttagen ur produktion
  Komplettera med datum om kon är uttagen ur produktion.

  Mjölkas innan kalvning
  Om ett djur mjölkas utan att hon hunnit kalva. Analyssvaret får du i provmjölkningsredovisningen.

  Djuret är utgången
  Om ett djur är utgången men ännu inte hunnit bli rapporterad ut ur besättningen. OBS! Det här kan inte användas för utgångsrapportering.

 • Den blå knappen med kamerasymbol i näst sista kolumen använder du om du vill komplettera alla djur med streckkoder. De kan då registreras med hjälp av en streckkodsläsare eller datorns/mobilens kamera - men då måste alla djur i listan ha streckkod.

 • Du kan välja PCR som tilläggsanalys med den gröna knappen i kolumnen PCR.

 • Kolla igenom att provmjölkningsrapporten stämmer. När du är nöjd, klicka på knappen Hämta underlag/Spara tillfälligt längst upp på sidan.

 • Klicka på knappen Skriv ut provmj.lista som finns ovanför din provmjölkningsrapport.

2. Registrera

När jobbet i ladugården är klart och det är dags att registrera. Ett tips är att använda Tab-tangenten för att enkelt flytta sig mellan kolumn och rad. 

 • Starta provmjölkningsappen.
 • Hämta underlaget som du skapade med knappen Hämta underlag/Spara tillfälligt, och välj Lagrad lokalt på enhet.

  lagralokalt.png

 • Registrera koppnummer och mjölkmängder.
  Om korna har färdiguträknade dygnssummor kan du uppdatera genom att hämta ett nytt underlag. Då kommer senaste mjölkningen med. Gårdsagenten/LDEX/Delaval-Sync för över uppgifterna enligt dina inställningar.

 • Med knappen Starta hämtning från Gårdsagenten kan du göra en spontan hämtning. Det tar ungefär 3-5 minuter tills uppdateringen är klar.

 • Registreringen är klar när en grön markering syns framför alla kor.
  gronmarkering.png

3. Slutför

 • Ange provmjölkningsdatum.
 • Fyll i starttider för mjölkningarna och analysuttagen.
 • Ange hemmaförbrukning för föregegående kalendermånad.
  - Summera all mjölk som inte gått i tanken. Exempelvis karensmjölk, kalvmjölk - ej råmjölk, utspilld mjölk och sånt som går bort i disken.

slutfor.png

 • Övriga provuttag
  Du kan också lägga till prover för enskilda djur eller tankprov. Proverna analyseras för fett, protein, celler och urea.  

 • När allt är klart syns en summering och information om hur du fyller i etiketten. Nu kan du klicka på knappen Skicka in provmjölkning.

summering.png