Registrera i datorn

Så här gör du när du skriver ut provmjölkningsrapporten och registrerar in mjölkmängderna på datorn.

Starta Provmjölkningsapp

Provmjölkningsapp

 • Välj önskat antal gånger för registrering av mjölkmängder:
  2 = Morgon och kväll.
  3 = Morgon, middag och kväll.
  Dygnsumma = Om ni har överföring av mjölkmängder eller vill registrera dygnssumma.
 • Välj sen:
  Provmjölkning med analys - om du tar ut mjölkprover.
  Provmjölkning utan analys - om du endast registrerar mjölkmängder.
   

1. Provmjölkning

Alla djur som borde ha mjölkmängd listas upp i en provmjölkningsrapport. Den kan du skriva ut och använda vid provmjölkningen när du registrerar mjölkmängder och koppnummer. Om din anläggning har mjölkregistrering med överföring till Växa, finns dygnssumman redan uträknad för varje ko, enligt ett fyradygnsmedeltal.


Provmjölkningsrapporten

Du kan sortera uppgifterna i kolumnerna genom att klicka på respektive rubrik.

 • Ange öronnummer – lägg till ett djur som saknas
 • KoppNr – lägg till/ta bort koppnummer
 • Tom Kopp – om en provkopp är tom sätter du en bock i rutan

Frånvarokoder

Sin
Om djuret inte är sinlagt när provmjölkningsrapporten skapas, kan du sinlägga djuret här och ange sinläggningsdatum. Informationen kommer med till nästa provmjölkning.

Sjuk
Om djuret är sjuk, brunstig eller om avkastningen är felaktig på grund av någon anledning. Analyssvaret får du i provmjölkningsredovisningen.

Råmjölksperiod
Om du vill få mjölkanalys på en nykalvad innan det passerat fyra dagar efter kalvning. 

Uttagen ur produktion (ersätter AMKO)
Komplettera med datum när kon är uttagen ur produktion. Djuret får inte provmjölkas någon mer gång.

Mjölkas innan kalvning
Om ett djur mjölkas utan att hon hunnit kalva. 

Djuret är utgången
Om ett djur är utgången men ännu inte hunnit bli rapporterad ut ur besättningen. OBS! Det här kan inte användas för utgångsrapportering.

 • Den blå knappen med kamerasymbol i näst sista kolumnen använder du om du vill komplettera alla djur med streckkoder. De kan då registreras med hjälp av en streckkodsläsare eller datorns/mobilens kamera. 
  OBS – om man registrerar streckkod på ett djur måste alla djur i listan ha streckkod. Det går inte att mixa streckkoder och koppnummer på samma provmjölkningsrapport. 

 • Du kan välja PCR som tilläggsanalys med den gröna knappen i kolumnen PCR.

 • Kolla igenom att provmjölkningsrapporten stämmer. När du är nöjd, klicka på knappen Hämta underlag/Spara tillfälligt längst upp på sidan.

 • Klicka på knappen Skriv ut provmj.lista som finns ovanför din provmjölkningsrapport.

2. Registrera

När jobbet i ladugården är klart och det är dags att registrera. Ett tips är att använda Tab-tangenten för att enkelt flytta sig mellan kolumn och rad. 

 • Starta provmjölkningsappen.
 • Hämta underlaget som du skapade med knappen Hämta underlag/Spara tillfälligt. • Registrera koppnummer och mjölkmängder.
  Om korna har färdiguträknade dygnssummor kan du uppdatera genom att hämta ett nytt underlag. Då kommer senaste mjölkningen med. Gårdsagenten/LDEX/Delaval-Sync för över uppgifterna enligt dina inställningar.

 • Med knappen Starta hämtning från Gårdsagenten kan du göra en spontan hämtning. Det tar ungefär 3-5 minuter tills uppdateringen är klar.

 • Registreringen är klar när en grön markering syns framför alla kor och en grön bock har tänts högst upp på sidan.  

3. Slutför

 • Ange provmjölkningsdatum.
 • Fyll i starttider för mjölkningarna och analysuttagen.
 • Ange hemmaförbrukning för föregegående kalendermånad.
  – Summera all mjölk som inte gått i tanken. Exempelvis karensmjölk, kalvmjölk - ej råmjölk, utspilld mjölk och sådant som går bort i disken.

 

 • Övriga provuttag
  Du kan också lägga till prover för enskilda djur eller tankprov. Proverna analyseras för fett, protein, celler och urea.  Du kan även lägga till PCR.

 • När allt är klart syns en summering och information om hur du fyller i etiketten. Nu kan du klicka på knappen Skicka in provmjölkning.