Gård och stall

Finngårdarna

Finngårdarna

Hendrik med familj köpte Finngårdarna utanför Borlänge, och flyttade hit från Holland. I Holland hade de en besättning på 100 kor och ville utöka, men det var inte möjligt på grund av de höga markpriserna.

Korna på Finngårdarna med skidanläggningen Romme Alpin i bakgrundenFastnade för Sverige

De såg sig omkring efter en ny gård och fastande för Sverige och gården Finngårdarna där de ”vevade” igång en karusell, som stått still i 8 år. De trivs väldigt bra i Sverige och har ett mycket gott samarbete med kollegorna på orten. Hendrik specialiserar sig på själva mjölkkorna som nu är runt 200 stycken. De har nu cirka 65% SRB och 35% Holstein. Markbruket lejs ut och brukas av Christer Sandberg. Christer, som sålt sina mjölkkor till Hendrik, föder även upp Finngårdarnas ungdjur.

Avbytarservice från Växa

När Hendrik behövde personal vände han sig till Växa Sverige.
- Att få tag i personal till djurskötsel och mjölkning var inte det lättaste, säger Hendrik. Så att ringa till Växa Sveriges avbytarservice för att få tag i avbytarpersonal var en självklarhet.

Hendrik fick kontakt med Karin Fredriksson, som är avbytaransvarig i bland annat Dalarna. Hon ordnade så att avbytaren Simon Persson kom till gården. Simon har nu arbetat som avbytare i 2 år och trivs väldigt bra.
- Det är ett väldigt roligt och fritt jobb att jobba som avbytare, säger Simon. Han värdesätter att ha arbetskamrater i hela Sverige, få kontinuerlig utbildning och kunna byta erfarenheter med all personal i Växa Sverige på personaldagarna.

Genom att arbeta på flera olika gårdar blir det alltid omväxlande och lärorikt. Istället för att dra ner på verksamheten, har avbytarservice ökat i det här området. Jätteroligt!

Hendrik är väldigt nöjd med att ha Simon som avbytare. Han fungerar fint och arbetar på schemat två fasta dagar per vecka. Förstärkning har nu kommit med avbytaren Jan Larsson som blivit lite av en gårdskarl här. Jan har flera arbetspass varje vecka och hjälper till vid exempelvis klövverkning.

Kokontroll och assistentsemin

Att ha kontroll på sina kor är en självklarhet för Hendrik och det får han genom Kokontrollen, som han anslöt sig till direkt när de flyttade hit. Hendrik använder också assistensemin. Personalen i Borlänge lägger seminresan så att de kor som ska semineras, inte behöver stå uppstallade så länge.
- Det är väldigt praktiskt med Växa Sverige för de har allt från rådgivning till service, säger Hendrik.