IndividRAM fjärrtjänst

Fjärrtjänsten ger rådgivare som använder IndividRAM möjlighet att på distans hämta och sända data till utfodringsutrustningen på en gård.

Instruktioner

Instruktion för överföringsprogram (PDF)

Installationen av fjärrtjänsten version 1.10 finns i två varianter

OBS! Om det visas en information om att det krävs en viss version av .NET Framework vid installationen bör den avbrytas. Kontakta delaval-tekniker för mera information.