Typfoder

Typfoder - dataprogram till foderstatsplanering för mjölk, kött och växande djur.

2021-04-13 Nya versioner

Nu finns Typfoder 6.34 och NorForOffline 1.24.0.690 att installera.

I Typfoder kan du:

  • Beräkna foderstater per grupp av djur
  • Jämföra olika kraftfoder mot gårdens eget grovfoder och övriga fodermedel
  • Optimera foderstater med NorFor fodervärderingssystem

För att kunna använda Typfoderprogrammet behövs, förutom installation av programmet, ett användarkonto hos Växa Sverige samt fullmakt till besättningsnummer knutna till användarkontot. På så sätt kan du också automatisk få dina foderanalyser ned i Typfoderprogrammet. 

Nyheter

Programvara

Instruktion

Rätt version av Typfoder?

Klicka på Hjälp och välj därefter Om i Typfoder.