Juverhälsa på nätet

Juverhälsa på nätet är webbverktyget som ersätter Pc-programmen Individjuver och Klara Ko.

Här kan du läsa mer om Juverhälsa på nätet

Manual för djurhållare

Manual för rådgivare

Senaste uppdateringen av verktyget

190227 - Arbetslistan: Rättning i dräktighetsdiagnoser, utökad vy.