SMS-avisering

Så får du SMS-avisering när dina provsvar och nybearbetad data finns att hämta.

Du kan välja att få SMS-avisering på följande tjänster

  • IndividRAM®
  • Provmjölkning
  • Foderanalyser
  • Service & Progesteronanalyser
  • Dräktighet Analys - resultat
  • PCR mastitanalys svar
  • Genomiska avelsvärden - DNA - beställ

Logga in på Min sida
Välj Mina uppgifter och SMS/e-post avisering. Bocka för de tjänster som du önskar SMS-avisering på, och fyll i vilket mobilnummer de ska skickas till. Vill du ha e-postavisering fyller du i din mejladress.