Medlem

Föreningsstämma

Föreningsstämma

Här finns referat för 2024 års föreningsstämma samt stämmoprotokoll för densamma.

Växas föreningsstämma 2024 leddes proffsigt av stämmoordförande Katarina Wolf med Martin Bäck som vice. Val och motioner behandlades och till nya ledamöter att ingå i Växas styrelse valdes Johan Liljebäck, mjölkproducent från Överkalix, och som extern styrelseledamot valdes Jonas Carlgren, före detta mjölkproducent. Anders Drottja politisk sakkunnig hos landsbygdsministern gästade stämman vilket ledde till en intressant och givande dialog för både gäst och publik. 

God stämning på årets föreningsstämma

Stämmoprotokoll

Protokoll för Växa Sverige Föreningsstämma 2024