Medlem

Kretsmöten

Kretsmöten 2024

Vad är bra, vad vill du ha mer av och är det något som du inte är nöjd med? På våra kretsmöten har du chansen att ge din åsikt om Växa. Ta den!

alt-text

Kretsmöten januari-februari 2024

Kretsmötena genomförs under januari och februari. Du får en personlig kallelse skickad till dig med post. Alla kretsmötena kommer att presenteras i kalendern och där kan du också göra din anmälan.

Kretsmöten i kalendern

Presentation av kretsens utmärkelser

Som tidigare premieras 100-tonnare och sålda tjurkalvar som blivit insatt till semin hos VikingGenetics, samt kretsens reproduktionsmästare. Eftersom kretsmötena hålls i januari/februari är inte köttrasprövningen på Gunnarp klar så de auktionsgodkända köttrastjurarna kommer uppmärksammas med diplom och priser på medlemsträffarna till sommaren.

Reproduktionsmästare
Den besättning som har högst reproduktionseffektivitet i kretsen, får ta emot ett fint pris. Dessutom delas ett vandringspris ut till den som uppnått bästa nivån inom Växa.

Motionen - ett kraftfullt verktyg

Motion i alla former är positivt! Har du en fråga som du vill driva eller ett förslag som du tycker ska bli verklighet - skriv en motion. Genom motionen har du möjlighet att få till en förändring.

Motionen ska vara kretsrådet tillhanda en vecka innan kretsmötet. Blir motionen tillstyrkt av dina kollegor på kretsmötet, går den till styrelsen för vidare behandling av fullmäktige på årsstämman den 15 maj. Antas den inte på kretsmötet finns möjlighet att skicka en egen motion direkt till styrelsen. Då ska den vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsstämman, det vill säga senast den 17 april.

Har du frågor kring kretsmötet är du välkommen att kontakta din kretsordförande eller medlemsansvarig.

Kontaktuppgifter till ditt kretsråd

Att tänka på när du skriver en motion

Skriv kortfattat, en motion bör inte vara längre än en A4. Gör ditt budskap så tydligt som möjligt. Beskriv varför kretsmötet ska rösta för ditt förslag. Avsluta din motion med en tydlig att-sats som kretsmötet kan ställning till. Jag yrkar att…

Föredragningslista

  1. Val av ordförande för kretsmötet.
  2. Val av justerare.
  3. Anmälan av sekreterare.
  4. Fråga om kretsmötet utlysts i behörig ordning.
  5. Överläggningar angående verksamheten inom föreningen det gångna året.
  6. Val av ett kretsråd om tre till fyra personer, eller det högre antal som styrelsen godkänt. Val av Ordförande och vice ordförande.
  7. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande.
  8. Ärenden i vilka styrelsen funnit att uttalande från kretsen bör inhämtas.
  9. Övriga ärenden som kretsmötet beslutar att ta upp.