Medlem

Kretsmöten 2022

Kretsmöten 2022

Efter två år med digitala kretsmöten har nu 29 fysiska kretsmöten genomförts runt om i landet. Växas styrelse och vd har bland mycket annat informerat om Växas goda rörelseresultat.

alt-text

Diskussioner

Det stora diskussionsämnet var självklart rådande lönsamhetsläge och Ukrainakrigets påverkan på det. Mer om vad som framkom i diskussionerna finns att läsa här:
Tips från grannen - vad gör man hemma på gården nu
Politiska inspel som kan göra nytta och ge effekt
Vad kan Växa bidra med

Kretsråden och fullmäktige redogjorde för sin verksamhet. Kretsråd och kretsvalberedningar valdes. Här hittar du kontaktuppgifter till alla förtroendevalda:

Priser och premieringar

Många priser har delats ut till inte mindre än 267 stycken 100-tonnare. Premierades gjorde även semininsatta tjurar och auktionsgodkända köttrastjurar.

Kretsens repromästare har också utsetts. Håkan Lundqvist, Aspsäters gård, kammade hem titeln med ett RE på fantastiska 0,57! Han blev repromästare både i Värmland och för hela Sverige.

Nytt för i år var priser för framgångsrikt juverhälsoarbete.