Kretsmöten 2019

Kom och ta del av vad som hänt och vad som är på gång inom Växa Sverige!

Ledamöter från styrelsen eller VD medverkar på samtliga kretsmöten. Utöver sedvanliga kretsmötesförhandlingar kommer bland annat Växa Sveriges Strategi 2023 diskuteras. På programmet står också presentation av vårt nya managementverktyg MinGård®.

Lokala program presenteras i kalendern och i utskickad påminnelsekallelse.

Kretsmötena genomförs under perioden 11-27 mars

På kretsmötet har du chansen att tala om vad du tycker om Växa Sveriges service, rådgivningstjänster och produkter. Vad är bra? Vad vill du ha mer av? Är det något som du inte är nöjd med?

Personlig inbjudan med fullständigt program skickas ut cirka 10 dagar innan ditt kretsmöte.

Se alla tidpunkter och platser för kretsmötena här

Här hittar du Årsredovisningen för 2018

Motionen - ett kraftfullt verktyg

Har du en fråga som du vill driva eller ett förslag som du tycker ska bli verklighet - skriv en motion. Genom en motion har du möjlighet att få igenom en förändring.

Kretsrådet behöver ha din motion senast en vecka innan kretsmötet

Blir motionen godkänd av dina kollegor på kretsmötet, går den till styrelsen för vidare behandling av fullmäktige på årsstämman. Om motionen inte godkänns på kretsmötet, finns det möjlighet att skicka en egen motion direkt till styrelsen. Då ska den vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsstämman den 16 maj.

Kontaktuppgifter till ditt kretsråd

Premieringar

Har du en 100-tonnare, sålt en tjurkalv till VikingGenetics som blivit insatt till semin eller fått en köttrastjur auktionsgodkänd till Gunnarp? Då blir du premierad på kretsmötet för fin prestation - en särskild inbjudan kommer till dig.

Vid frågor om kretsmötet är du välkommen att kontakta medlemsansvarig, Liselott Jungergård.

Arbetar som:
Direktionsassistent, Medlemsansvarig

Telefon:
010-471 04 01

Mobiltelefon:
076-109 08 02