Medlem

Kretsmöten 2023

Kretsmöten 2023

I år har Växas 29 kretsråd utformat kretsmötena efter lokala önskemål. Allt från helt digitalt till hybridmöte kombinerat med gårdsbesök eller lönsamhetseftermiddag.

alt-text

Vad är bra, vad vill du ha mer av och är det något som du inte är nöjd med? Nu har du chansen att ge din åsikt om Växas service, rådgivningstjänster och produkter. 

Kretsmöten i olika former 16 - 30 mars

Kretsmötena genomförs under perioden 16-30 mars. Flera av kretsmötena samkörs parallellt där medverkan av styrelsens dragning och andra föredraganden genomförs digitalt. Du får en personlig kallelse skickad till dig med post. 

Här hittar du alla kretsmötena och kan göra din anmälan

Presentation av kretsens utmärkelser

Du som har en 100-tonnare, sålt en tjurkalv som blivit insatt hos VikingGenetics, eller har en tjur som blivit auktionsgodkänd vid köttrasprövningen på Gunnarp. Din prestation blir uppmärksammad på kretsmötet med diplom och present. Du som kommer att ta emot pris har fått ett meddelande om det.

Reproduktionsmästare
Den besättning som har högst reproduktionseffektivitet i kretsen, får ta emot ett fint pris. Dessutom delas ett vandringspris ut till den som uppnått bästa nivån inom Växa.

Juverhälsa
Ett antal gårdar som arbetar bra med sin juverhälsa och lyckats med låga celltal, blir också uppmärksammade.

Motionen - ett kraftfullt verktyg

Har du en fråga som du vill driva eller ett förslag som du tycker ska bli verklighet - skriv en motion. Genom motionen har du möjlighet att få till en förändring.

Motionen ska vara kretsrådet tillhanda en vecka innan kretsmötet. Blir motionen tillstyrkt av dina kollegor på kretsmötet, går den till styrelsen för vidare behandling av fullmäktige på årsstämman den 16 maj. Antas den inte på kretsmötet finns möjlighet att skicka en egen motion direkt till styrelsen. Då ska den vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsstämman.

Har du frågor kring kretsmötet är du välkommen att kontakta din kretsordförande eller medlemsansvarig.

Kontaktuppgifter till ditt kretsråd

Att tänka på när du skriver en motion

Skriv kortfattat, en motion bör inte vara längre än en A4. Gör ditt budskap så tydligt som möjligt. Beskriv varför kretsmötet ska rösta för ditt förslag. Avsluta din motion med en tydlig att-sats som kretsmötet kan ställning till. Jag yrkar att…

Årsredovisning

Med tanke på miljö och ekonomi, finns Växa Sveriges årsredovisning att ladda ner. Önskar du ett pappersexemplar per post - kontakta medlemsansvarig Liselott Jungergård. 

Ladda ner Årsredovisningen från denna sida

Föredragningslista

 1. Val av ordförande för kretsmötet.

 2. Val av justeringsmän.

 3. Anmälan av sekreterare.

 4. Fråga om kretsmötet utlysts i behörig ordning.

 5. Överläggningar angående verksamheten inom föreningen det gångna året.

 6. Val, endast aktuellt för kretsar med fyllnadsval 2023.

 7. Val, endast aktuellt för kretsar med fyllnadsval 2023.

 8. Ärenden i vilka styrelsen funnit att uttalande från kretsen bör inhämtas.
  • Vad gjorde att vi en gång i tiden gick samman i den kooperativa företagsformen?
  • Vad är det gemensamma kittet som håller oss samman framåt?

 9. Övriga ärenden som kretsmötet beslutar att ta upp.