Kretsmöten 2020

Nya kretsråd och kretsvalberedningar valda på Växa Sveriges kretsmöten 2020.

Kretsmöten i ny form

Under den här våren/sommaren har vi på grund av pågående Coronapandemi fått lära oss att genomföra många aktiviteter med ny teknik och på andra sätt än det vi är vana vid. Detta gällde även Växa Sveriges kretsmöten som ställdes in i mars, och planen var då att genomföra kretsmöten ihop med sommarens medlemsträffar. När Folkhälsomyndigheten meddelade riktlinjerna för sommaren fick vi tänka om.

Beslutet blev då att kretsmötena skulle hållas under vecka 26–27. Anledningen till att genomföra kretsmöten just nu var framför allt för att ha nyvalda kretsråd på plats och planera verksamheten och vara förberedda i kretsarna när vi återigen får börja träffas. För att möjliggöra för alla medlemmar att delta, föll valet på att hålla kretsmötena via telefonmöten.

Tolv gemensamma kretsmöten är nu på plats

29 kretsar har fått ett nyvalt kretsråd och en kretsvalberedning. Det har inte varit så många deltagare på mötena. Programmet har bestått av styrelseinformation och val. Fyra motioner har inkommit och behandlats, samt antagits av respektive kretsmöte.

  1. Östersundskretsen – motion angående sekretess och smittsamma sjukdomar
  2. Uppsalakretsen – motion om att inrätta Växa Sverige stipendium till ungdomar på naturbruksgymnasierna
  3. Kronobergskretsen – motion om att sluta korrigera celltalet för ras
  4. Kronobergskretsen – motion angående säkrare djursjukdata

Vidare har beslutats på kretsmötet för Hälsingland-Dalarna/Gästrikland-Uppsala, om att författa en skrivelse direkt till Växa Sverige styrelse i ämnet deltagande i regionala omsorgsgrupper.

Kretsmötet för Kalmar-Gamleby/Vimmerby sänder en skrivelse om veterinärkompetens på nöt, samt uppmaning till veterinärt samarbete gällande jourverksamheten.

För Västerbottens Inland och Södermanlandskretsen ajournerades kretsmötet. Kallelse till nytt möte kommer ske när det blir möjligt att hålla fysiska möten. Kretsvalberedningen i Västbottens Inland föreslår en kretssammanslagning. Information och dialog med medlemmarna behöver ske innan beslut tas. Gällande krets Södermanland fanns inget förslag från kretsvalberedningen och därmed kunde inga val genomföras.

Tack!

Med de förutsättningar som gavs och bråda tider på året så vill Växa Sverige framföra ett stort och varmt tack till medlemmar och förtroendevalda som deltog, ställde frågor och framförde synpunkter på kretsmötet. Engagerade motionärer och initiativ till skrivelser, skickliga mötesordförande som hanterade val för flera kretsar i samma telefonmöte, till kretsvalberedare som tagit fram nya kretsråd, listan kan göras lång.

Alla har verkligen bidragit och gjort så gott vi kan i rådande läge.

Med hopp om att vi framöver får mötas på riktigt, önskar jag alla en fortsatt bra sommar med regn och fint väder i lagom mängd.

Liselott Jungergård
Medlemsansvarig Växa Sverige  

Arbetar som:
Direktionsassistent, Medlemsansvarig

Telefon:
010-471 04 01

Mobiltelefon:
076-109 08 02 

2019, Agropar HB, Annika och Julia Lundgren


Priser och premieringar

De utmärkelser som skulle ha delats ut på ett fysiskt kretsmöte, kommer att överräckas av Växa Sveriges medarbetare vid gårdsbesök.

På bild: 2019, Agropar HB, Annika och Julia Lundgren

Filmer 

VD Dorit Greve och Ekonomichef Carina Fredrikssons presenterar verksamheten och 2019 års resultat.

Här hittar du årsredovisningen för 2019

Styrelseinformation till kretsmötena