Kretsmöten 2019

Alla 32 kretsmöten har nu genomförts i Växa Sverige med totalt 957 besökare på plats. Deltagandet ökade med 107 personer jämfört med 2018 - det är vi glada över!

Växa Sveriges stämma den 16 maj
Se sammanfattning av stämman 2019

Kretsmötesperioden 11-27 mars

Mötena har präglats av god stämning och konstruktiv dialog. Några axplock av frågor som var uppe till diskussion är kostnadsläge, effektivitet, IT, tillgång till tjänster i olika delar av landet med mera.

Fullmäktige har på flertalet av kretsmötena haft dialog kring vem som ska vara medlem i Växa Sverige i framtiden samt vilka verksamhetsområden som är prioriterade. Svaren har varit lite varierande, men den övervägande åsikten är att mjölk- och köttbönder även i fortsättningen ska vara medlemmar/ägare till Växa Sverige och att rådgivning i alla dess former är prioritet nummer ett. Därefter kommer en blandning av åsikter om kokontrollen, avel eller djurhälsa är viktigast.

Motioner

Fem motioner har inkommit som också antagits av kretsmötet:

  • Krets 1 Östersund vill att Växa Sverige skall jobba för att djurägarseminutbildning skall ingå i utbildningarna på naturbruksgymnasier.

  • Krets 42 Södra Öland ifrågasätter exteriörpoäng för tjurmödrar gällande SRB och vill ha tillbaka en miniminivå.

  • Krets 63 VästgötaVäst där handlar motionen om övergång till biogas för Växa Sveriges företagsbilar.

  • Krets 97 Kronoberg antog 2 st. motioner som handlar om prissättning av kokontrollen, samt önskemål om mer nordiskt it-samarbete

Krets 46 Vimmerby fick in en motion på själva kretsmötet som handlar om Växadagarna. Där vill man åter igen ha mer lokala och då över en dag. Den behandlas som en skrivelse som går direkt till styrelsen. Motionerna går nu för behandling av styrelsen för att sedan framläggas för beslut på årsstämman den 16 maj.

Mängder av utmärkelser har delats ut

Premieringar har gått till 172 stycken 100-tonnare, 25 semin insatta tjurar och till 58 auktionsgodkända köttrastjurar.

Arbetar som:
Direktionsassistent, Medlemsansvarig

Telefon:
010-471 04 01

Mobiltelefon:
076-109 08 02 

Kretsmöte Bohuslän

Kretsmöte Bohuslän

På Jaktstugan, Rotviksbro informerade ordförande Marita Wolf och Eva Stormvall visade MinGård. Områdesansvarig Gustav Jahn var på plats med lokal information. Den uppskattade traditionen med Dingelsupen till kaffet levde vidare. Skålen tillägnas besättningar med avkommor över 11,5 för konventionella och 10,5 för eko. Semininsatt tjur, auktionsgodkänd hereford tjur och 100-tonnare blev premierade. Kretsordförande Niclas Axelsson höll i mötet och diskussionen om fullmäktigefrågorna.

Kretsmöte Dalarna

Kretsmöte Dalarna

På kretsmötet i Dalarna delades det ut pris till två 100-tonnare: 

  • 793 Harpa från Janpers Lantbruk. Har på 8 år och 8 mån producerat 102 012 kg ecm. Far 3-1997 Långbo. MF 3-2190 Svista.
  • 659 Önska från Irene och Lennart Walleräng. Har på 9 år och 10 mån producerat 100 728 kg ecm. Far 3-1580 Säby-By. MF 9-1052 Vistnes.

Irene och Lennart Walleräng fick även diplom för insatta tjuren 3-9875 VR Frippe.

Kretsmöte Dalsland

Kretsmöte Dalsland

39 intresserade deltagare och några glada 100-tonspristagare.

Kretsmöte Finnveden

Kretsmöte Finnveden

100-tonnare och prövningstjurar, pristagare med på bild: Kjell Åke Lindqvist, Tommy Rehn, Kristina "Kinna" Sjöberg, Jan Nilsson, Mari Claesson, Peter Hilding och Sven Nyström.

Kretsmöte Gotland

Kretsmöte Gotland

Frågor som kom upp handlade om vilken Växa handlingsplan har mot den ständigt minskade mjölkinvägningen och hur Växa agerar internt kring personalkostnader gentemot det minskade kundunderlaget. Pristet för 100-tonnaren gick till Hans Olsson, Johan Pettersson, Åsa Ahlström, Kenneth Pettersson och Helene Lindberg. Cattis Olsson premierades för godkänd köttras tjur, och Fredrik Hermansson för insatt tjur hos Viking Genitics.

Kretsmöte Halland

Kretsmöte Halland

46 glada själar kom till Vinbergs bydgegård. Catarina Bengtssom från styrelsen informerade. Grupparbeten kring fullmäktigefrågorna. Anna Aurell pratade om mellangrödors lönsamhet och Annethe Andersson delade ut priser till 17 100-tonnare! 

Kretsmöte Hälsingland

Kretsmöte Hälsingland

13 diskussionsvilliga medlemmar slöt upp till mötet på Nytorpsskolan i Arbrå. Anders Ramström gick igenom Växas ekonomi och det pågående arbetet med strategin för 2023 - här fanns många tankar och ideér om vad vi skall ha vår förening till. Vassare rådgivning, växtodlingskompetens och satsning på nötköttsrådgivning efterfrågades. Och i fokus hamnade den infrastrukturomvandling som Växa Sverige står inför. Kretsordförande Thomas Åkerlund, tog upp diskussionen med medlemmarna om hur vi kan öka medlemspåverkan. Pris för 100-tonnare gick till Jonny Andersson, Lennart Näslund och till Lasse Larsson som hade 4 st. Premiering för insatta tjurar fick Kerstin och Sven-Åke Mood med tjuren Smoodie, och Tomas Lundholm med tjuren Steiner F.  

Kretsmöte Höglandet

Kretsmöte Höglandet

42 personer kom till mötet i Ingarp och ställde många engagerade frågor. Rådgivning och djurhälsa är de områden som de flesta tyckte var viktigast för Växa Sverige i framtiden. I motionen från 2018 hade man också tagit upp betydelsen av bra och uppdaterade rådgivare. Jörgen Svensson som skrivit den, framhöll att han uppskattar de effekter som rådgivningen har bidragit till i hans företag.

Lovisa Hedberg hade glädjen att dela ut många priser. Fem 100-tonnare och deras ägare: Anders Fransson, Uddesbo, Patrik Isaksson, Stallarp, Ann och Jonas Nilsson, Sonarp, Andreas Rofors, Ro och Kjell och Per Sandahl, Vasen. Från Vasen kom även semintjuren VR Baloo, så Johanna Sandahl fick famnen full av priser. På köttrassidan fanns det flera dubbla pristagare för auktionsgodkända tjurar. Rolf Svensson fick pris för de båda charolaistjurarna Orvar av Rosendal och Oskar av Rosendal, och från Helena Jonsson och Göran Johansson kommer herefordtjurarna PP Galtås Argos Fast Time och PP Galtås Poseidon Safir. Per-Ola Lägervik fick pris för sin herefordtjur Lutarps Edward Storm och Britt Blomander för angustjuren Zingo av Eastwood.

Kretsmöte Kalmar

Kretsmöte Kalmar

Bra uppslutning på kretsmötet i Kalmarkretsen, närmare 40 personer mötte upp för att lyssna på information från styrelsen, MinGård och från alla avdelningar. Priser delades ut till många stolta 100-tonnare. Även nästa generations mjölkbönder fick ta del av prisregnet.

Kretsmöte Kronoberg

Kretsmöte Kronoberg

Aktivt möte med många frågor och synpunkter. Birger Johnsson, flitig motionär i kretsen, fick bifall för sina två motioner om sänkta kokontrollavgifter för att öka anslutningen och förhandling om IT-samarbete på nordisk nivå. Mjäryds jord och reparation HB med pappa Sune och syskonen Niclas och Anna Carlsson, tilldelades Länsförsäkringar i Kronobergs pris för hög avkastning och god djurhälsa. Priset utdelades för 26:e gången. Kretsordförande Anna-Karina Aaby Eriksson fick pris för en 100-tonnare och för tjuren 9891 VR Violin. Per-Johan Svensson från Växa Sveriges styrelse medverkade i programmet samt rådgivare från Växa Sverige

Kretsmöte Norra Skaraborg

Kretsmöte Norra Skaraborg

En lyckad möteskväll med mycket folk. God mat med lokala råvaror, bra frågor och diskussioner och många pristagare.

Kretsmöte Norra Öland

Kretsmöte Norra Öland

40 intresserade lantbrukare kom till kretsmötet i Föra bygdegård på norra Öland. Inledningsvis serverades vi en traditionsenlig köttgryta med potatis, som damerna i köket hade fixat. En av punkterna på mötet var djurflödet som var enormt aktuellt utifrån torkan 2018. Stämningen var på topp och som vanligt fick ett antal 100-tonnare pris.

Kretsmöte Norrköping

Kretsmöte Norrköping

Norrköpingskretsen träffades på Vänneberga Gård. Det bjöds på information om Min Gård från Nils-Erik Larsson, rapport från styrelsen av Magnus Carlman och både här-och närproducerad mat. Kvällen avslutades med att sju duktiga 100-tonnare fick pris och likaså fyra godkända köttrastjurar.

Kretsmöte Robertsfors/Skellefteå

Kretsmöte Robertsfors/Skellefteå

Ett 20-tal medlemmar bidrog med bra diskussioner och synpunkter på Hotell Aurum i Skelefteå. Efter en god lunch blev det en information om MinGård via länk av Jan Svedberg. Catrin Söderström Kalvträsk tog emot pris för insatt tjurkalv 3-9887 Villiam. Pris för 100-tonnare gick till Ängesbäckens Ltb Kålaboda, Hemat AB Klutmark, Pellbrants Ltb Laxbacken, Kåsbölegården Kåsböle, Hötjärna Gård Lövånger och HultetRanch Drängsmark fick pris för två stycken.

Kretsmöte Södermanland

Kretsmöte Södermanland

På Lida Gård & Café i Flen berättade styrelseordförande Marita Wolf om räkenskapsåret 2018. Där kom bland annat torkan upp som den största utmaningen för Sveriges lantbrukare under 2018. Växas insats med information, träffar och subventionerad torkrådgivning i samband med det nämndes också. Hanna Driscoll höll i en dragning om genomiska tester och ett trevligt studiebesök på Stenhammars Godsförvaltning, med en dikobesättning på 240 kalvande kor, främst raserna Röd Angus och Simmental.

Kretsmöte Uppsala

Kretsmöte Uppsala

Mötet ägde rum på Lövsta Forkningscentrum i Uppsala. Där bjöds det på en intressant inspirationsföreläsning av Rolf Spörndly från SLU, med tips och tricks för att komma igång med Erfa-träffar i området. För att samla in idéer och inspel till kommande aktiviteter hölls en kortare workshop där medlemmarna fick prioritera vilka teman de vill ha i området. Priset för 100-tonnare gick till Annika,Thomas och Julia Lundgren, Stefan och Eva Eriksson, Mikael och Helena Larsson, och till Sten, Camilla och Frida Olsson. Och pris för insatt semintjur gick till Börje och Mats Ekström.

Kretsmöte Vimmerby

Kretsmöte Vimmerby

På Fredensborg ledde kretsordförande Sofia Nilsson mötet och Marita Wolf från styrelsen informerade om Växa Sverige. Områdesansvarig Börje Kindesjö informerade om lokala aktiviteter. 100-tonnare premierades också under kvällen. Kretsmötet antog en skrivelse angående Växadagarna med önskemål om att de ska förläggas mer lokalt som tidigare samt hållas över endast 1 dag.

Kretsmöte Värmland

Kretsmöte Värmland

20 medlemmar tillsammans med Växa-personal, representant från styrelse och kretsråd, samlades på Kulinarika i Västra Ämtervik. Mycket god mat, trevliglokal, varm stämning och intressanta diskussioner om bland annat värde i medlemsskap. Pristagare för 100-tonnare: Patrik Persson, Kristina Danielsson, Rasmus Jakobsson och Marcus Johansson.

Kretsmöte Västgöta Väst

Kretsmöte Västgöta Väst

Det var så många medlemmar som kom att vi fick sätta in fler bord - så kul! Konkret medlemsdemokrati när Bengt Borgström presenterade fullmäktigerollen och medlemsvilja. Glada ägare till tre 100-tonnare, tre insatta semintjurar och en auktionsgodkänd simmentaltjur. En antagen motion om biogas till våra företagsbilar. Eva Olsson från styrelsen var på plats.

Kretsmöte Vätterbygden

Kretsmöte Vätterbygden

Kretsmöte Örebro

Kretsmöte Örebro

På Ostbiten i Vintrosa utanför Örebro kom frågor från fullmäktige om vad Växa ska satsa på i framtiden. Det diskuterades också flitigt bland deltagarna. Produktionsrådgivare Niklas Johansson visade funktionaliteter i MinGård och lotsade oss runt i programmet, innan det blev dags för avelsrådgivare Towe Jansson att dela ut diplom för 100-tonnare och insatta semintjurar. Lunchen bestod av en trevligt sammansatt ostbricka med ostar från gårdens fjällkor, varvat med frukt och marmelad.

Kretsmöte Östgötabygd

Kretsmöte Östgötabygd

På Vreta Kluster var det god uppslutning. Dorit var på besök från styrelsen och Nils-Erik Larsson berättade om och visade Min Gård. Det delades ut pris till hela 15 djur. 12 kor som uppnått 100 ton, 1 insatt tjur och 2 köttrastjurar. Lite speciellt var det när det delades ut pris till Christer Samuelsson, Juby Gård, som senare under våren håller auktion. Denna kväll mottog han pris för 3 100-tonnare, totalt har han haft 22 stycken. Han fick också pris för insatta tjuren VR Vorre. Totalt har han levererat cirka 230 tjurar till viking varav 130 blivit insatta!