Medlem

Kretsmöten 2021

Kretsmöten 2021

Välkommen till Växa Sveriges digitala kretsmöten.

Kretsmötesperiod 15 - 30 mars

Med anledning av coronapandemin följer vi fortsatta restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Kretsmötena kommer därför att genomföras digitalt via Teams. Länken till mötet får du i samband med din anmälan. Möjlighet till deltagande via telefon kommer också att erbjudas. 

Du får en personlig kallelse skickad till dig med post.

Välkommen med din anmälan

Här hittar du alla kretsmöten med tillhörande anmälan

Presentation av kretsens utmärkelser

Du som har en 100-tonnare, sålt en tjurkalv som blivit insatt hos VikingGenetics, eller har en tjur som blivit auktionsgodkänd vid köttrasprövningen på Gunnarp. Din prestation kommer uppmärksammas på kretsmötet. Diplom och pris delas sen ut vid ett passande gårdsbesök. Du som kommer att få en utmärkelse tilldelad, blir meddelad via mejl eller brev.

Kretsens reproduktionsmästare utses

Kretsens reproduktionsmästare kommer utses för andra året i rad. Den besättning som har högst reproduktionseffektivitet i kretsen får ett fint pris. Dessutom delas ett vandringspris ut till den bästa på Växa Sverigenivå.

Motionen - ett kraftfullt verktyg

Har du en fråga som du vill driva eller ett förslag som du tycker ska bli verklighet - skriv en motion. Genom motionen har du möjlighet att få till en förändring.

Motionen ska vara kretsrådet tillhanda en vecka innan kretsmötet. Blir motionen tillstyrkt av dina kollegor på kretsmötet, går den till styrelsen för vidare behandling av fullmäktige på årsstämman den 19 maj. Antas den inte på kretsmötet finns möjlighet att skicka en egen motion direkt till styrelsen. Då ska den vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsstämman, och senast 21 april.

Kontaktuppgifter till ditt kretsråd

Att tänka på när du skriver en motion

Skriv kortfattat, en motion bör inte vara längre än en A4. Gör ditt budskap så tydligt som möjligt. Beskriv varför kretsmötet ska rösta för ditt förslag. Avsluta din motion med en tydlig att-sats som kretsmötet kan ställning till. Jag yrkar att…

Årsredovisning

Med tanke på miljö och ekonomi, finns Växa Sveriges årsredovisning att ladda ner. Önskar du ett pappersexemplar per post - kontakta medlemsansvarig Liselott Jungergård.

Ladda ner Årsredovisning 2021 från denna sida

Föredragningslista

 1. Val av ordförande för kretsmötet.

 2. Val av justeringsmän.

 3. Anmälan av sekreterare.

 4. Fråga om kretsmötet utlysts i behörig ordning.

 5. Överläggningar angående verksamheten inom föreningen det gångna året.

 6. Utgår - inga val 2021.
  Val för tiden intill ordinarie kretsmöte hållits andra året efter valet av ett kretsråd om tre till fyra personer, eller det högre antal som styrelsen godkänt. Ordförande och vice ordförande utses av kretsmötet. Personer ur den lokala fullmäktigegruppen ingår i kretsrådet enligt styrelsens fördelning.

 7. Utgår - inga val 2021.
  Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande, för tiden intill dess ordinarie kretsmöte hållits andra året efter valet.

 8. Ärenden i vilka styrelsen funnit att uttalande från kretsen bör inhämtas.

 9. Övriga ärenden som kretsmötet beslutar att ta upp.