Medlem

Medlemsvilja

Medlemsvilja

Fullmäktige har arbetat fram en medlemsvilja som antogs på årsstämman 16 maj 2023. Växa Sveriges utveckling framåt kommer bland annat att följas upp genom den.

Handslag

Inriktning

  • Växa Sverige ska vara ett medlemsstyrt kooperativt företag för mjölk- och nötköttsproducenter i Sverige.
  • Växa Sverige ska utgöra ett lönsamt förstahandsval som affärspartner för dagens och framtidens medlemmar.
  • Uppdraget från medlemmarna är att öka lönsamheten på gårdsnivå genom att erbjuda rådgivning, produkter och tjänster av hög kvalité till konkurrenskraftiga priser.
  • Grunden i Växa Sveriges verksamhet utgörs av rådgivning inom samtliga av Växas affärsområden, avel och kontrollprogram för mjölk- och nötköttsproducenter.

Lönsamhet och Risk

  • Växa Sverige ska ge en vinstmarginal på 1 % på omsättningen, samt utöver det redovisa gemensamma satsningar inom mjölk- och nötköttsbranschen för ytterligare 2 % på omsättningen.
  • Soliditeten i Växa Sverige bör ligga på en nivå över 55%.  

Medlemsnytta

Medlemsnytta skapas primärt genom den affärsverksamhet Växa Sverige driver och som ska bidra till ökad lönsamhet.  Medlemsnytta skapas även genom att Växa Sverige avsätter resurser för gemensamma satsningar inom nedanstående områden:

  • Bevaka och driva mjölk- och nötköttsproducenterna intressen utifrån Växa Sveriges kompetensområden
  • Stimulera nyrekrytering till branschen
  • Påverka nordiskt avelsarbete
  • Driva utveckling och förmedla forskningsresultat