Medlem

Strategi

Strategi 2023

Strategi och styrelse går hand i hand. Styrelsen har ansvaret för företagets framtid och på så sätt är den strategiska planen superviktig.

Alla, både internt i Växa, medlemmar och anställda, samt helst de runtomkring oss ska känna till vart Växa Sverige är på väg.

Strategi 2023

Ledstjärnor

Ledstjärnorna är våra helt övergripande riktlinjer för att vi ska uppnå en framtidssäkrad livsmedelsproduktion i Sverige.

Djurvälfärd i världsklass

- Mål: Vi har världens bästa djurvälfärd.

Öka svensk mjölk-/köttproduktion

- Mål: Växa Sverige har som mål att öka den svenska mjölk- och köttproduktionen.

Ledande kunskapsföretag

- Mål: Växa Sverige är det ledande kunskapsföretaget inom lantbruksbranschen.

Mjölk-/nötköttsproducenters första val

- Mål: Växa Sverige är kundens förstahandsval

Konkurrenskraft

- Mål: Växa Sverige vill arbeta för att våra kunder uppnår ett ekonomiskt resultat som är konkurrenskraftigt på global nivå.

Hållbarhet

- Mål: Den svenska mjölk- och köttproduktion är en av världens mest klimatsmarta.  

Fokusområden

Våra målsättningar ur ett kundperspektiv:

Strategisk företagsutveckling
Kompetent helhetsrådgivning med fokus på lönsamhet.

Bästa digitala leverantör
För online tjänster, benchmark, managementverktygn och modern Kokontroll.

Offensiv professionell rådgivning
Modern och affärsmässig, kundkontakt och uppföljning.

Resurseffektiv produktion
Hög fodereffektivitet foderstrategi, avelsvärden, vattenmanagement.

God djurhälsa
Fokus på friska djur, svenska mervärden, minimal antibiotika och god djurhållning.

Synligt och kommunikativt KoU
Driva forskning ur lantbrukarens perspektiv för att skapa optimal nytta för lantbrukaren.