Medlem

Strategi

Strategi 2027

Växas strategi 2027 är sammanfattad i ett strategiskt hus, benämnd strategistallet. Viktiga områden med vägledande mål och initiativ är samlade i modellen.

skärmdump, innehållsbild

Strategistallets uppbyggnad

 Områden som lönsamhet, tillväxt, innovation och kooperation är centrala för Växas arbete i att skapa nytta för medlemmarna. Dessa fyra områden utgör därför pelare som bär upp taket i strategistallet, och i pelarna finns mål och betydelsefulla initiativ beskrivna.

  Växas vision om att vara "det innovativa kunskapsföretaget som leder utvecklingen mot en ökad och hållbar livsmedelsproduktion" finns i taket tillsammans med affärsidén att erbjuda oberoende rådgivning och tjänster som skapar lönsamhet.

  Värdegrund, kompetens, IT-stöd och IT-lösningar finns i grunden som fundament i Växas verksamhet. Hållbarhet för djur, människor, miljö och ekonomi är integrerade delar i form av en fläkt i strategistallets tak. Djurvälfärd i världsklass är även det en väsentlig del i Växas arbete och något som utmärker svensk mjölk- och nötköttsproduktion.