alt-text

Val 2020

2020 är återigen ett valår i Växa Sverige. Det är du som medlem/ägare som avgör vem som ska representera dig i din förening.

Nominera här

Nyheter inför valet

Genom webbröstning har vi lyckats uppnå en föryngring bland förtroendevalda och en jämställdhet där könsfördelningen är 50/50. Det är vi både glada och stolta över.

Valets två delar får nu en längre mellanperiod
Det innebär att nomineringen startar redan i november 2019. Valet går sedan av stapeln i början av 2020 - i god tid innan kretsmötena. Syftet är att ge valberedningen i medlemsområdet mer tid att arbeta med kontakt och presentation av kandidaterna.

Använd din röst

Valet av fullmäktige till Växa Sverige sker digitalt på webben. Det första steget är att nominera kandidater som du tycker är lämpliga att företräda dig som ägarrepresentanter.

Nomineringsperioden startar 6 november 2019 och pågår fram till 27 november kl. 23.55. Du behöver ingen inloggning för att nominera.

Så här gör du

 • Välj ut en eller flera personer som är valbara enligt stadgarna:
  - en medlem eller medlemmens make/maka/sambo/barn 
  - firmatecknare för medlem eller en person i förtroendeställning som är anställd hos medlem.

 • Nominera direkt i mobilen eller datorn:
  val.vxa.se

 • Välj ditt medlemsområde
  Förteckning över kretsar och medlemsområden

 • Fyll i namn och gårds- eller postadress på alla kanditater du vill nominera
  - du kan nominera flera personer 
  - underlätta gärna valberedningens arbete genom att ha tillfrågat de personer du nominerar

Har du inte tillgång till dator/mobiltelefon?
Det finns möjlighet att lämna förslag på kandidater via telefon eller post. Kontakta då medlemsansvarig.

När nomineringsperioden är klar kommer mer information om röstningen att presenteras på denna sida. Röstningen startar den 28 januari 2020 och pågår fram till den 13 februari.

Arbetar som:
Direktionsassistent, Medlemsansvarig

Telefon:
010-471 04 01

Mobiltelefon:
076-109 08 02