Årets Köttriksdag: "Ett väldigt bra program"

Roligt att rekordmånga besökte årets Köttriksdag i Halland den 16-18 november. Cirka 300 besökare mötte upp till intressanta gårdsbesök och föredrag samt inte minst erfarenhetsutbyte med kollegor och andra i branschen.

– Det var väldigt bra program och flera föredrag hade fokus på årets tema Glädje i nötköttsproduktionen, säger Kicki Markusson, produktionsrådgivare på Växa Sverige.

Ett tankeväckande föredrag var det som handlade om att det inte hjälper att gå omkring och vara bitter över det som är negativt. Istället är det bättre att lägga energi på att förändra eller acceptera, annars gör man av med energi som inte resulterar i något och risken är att arbetsglädjen försvinner.

Lars-Inge Gunnarsson, Årets Mjölkbonde i år, höll ett föredrag om att han valt att satsa på både mjölk- och nötköttsproduktion i sitt företag.

– Det kan vara en bra idé och nötköttet har hjälpt många mjölkbönder när mjölkpriset var lågt, menar Kicki Markusson.

Att planera och följa upp nötköttsproduktionen var något av de som hon pratade om i Växa Sveriges monter i pauserna. Det blev diskussion om vallkvalitet, att hantera en situation med brist på grovfoder och att odla proteingrödor. Och kring nyckeltal som kan vara intressanta för att följa upp produktionen, till exempel tillväxt och klassning.

Årets Nötköttsföretag utsågs under Köttriksdagen och det blev Lars Nordlund och Pia Cederblad som driver Norränge lantbruk i Söderala utanför Söderhamn. Nästa år är det Sörmland som bjuder in till Köttriksdagen.

Växa Sveriges monter på Köttriksdagen i Halland.

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 01 26

Mobiltelefon:
070-375 25 59