Årets Mjölkbonde™ 2017 - ett företag med stark livskraft

Lars-Inge Gunnarsson Skottorps säteri, Hallands län, tilldelas utmärkelsen Årets Mjölkbonde 2017. – Fantastiskt stimulerande! Det är ett gemensamt arbete som gjort detta möjligt. Utan familjens gemensamma intresse och bra personal hade vi inte varit där vi är idag, säger Lars-Inge Gunnarsson, sambon Monika Andersson och barnen Karl-Johan, Erik, Anna och Elin.

Skottorps säteri ligger i Hallands län, vid foten av Hallandsåsen. Förutom mjölkproduktion bedrivs köttproduktion och växtodling där spannmål, potatis och sockerbetor är en viktig del. Mjölkproduktionen är motorn i företaget och har utvecklats under alla år. Företaget består av de två gårdarna Skottorp och Ränneslöv, och båda driftsenheterna har utvecklats intensivt med inriktning på mjölkproduktion. År 2007 byggdes ett lösdriftstall på Skottorp och även Ränneslöv har utvecklats med flera utbyggnader vilket gör att man idag totalt har 700 kor. Genom ett enormt engagemang från Lars-Inge och delaktighet från familj och personal har företaget utvecklats till ett företag i absolut toppklass. Korna producerar i genomsnitt 11 900 kilo ECM per år.

– Att vara mjölkbonde är roligt och utmanande. För att lyckas måste man ha en stark drivkraft och en vilja att utveckla sitt företag. Ett av våra viktigaste mål är att skapa ett företag som har en stark livskraft och ger möjligheter att hela familjen ska kunna vara delaktiga, säger Lars-Inge.

Juryns motivering lyder: Årets Mjölkbonde 2017 har målinriktat och framgångsrikt utvecklat ett mjölkföretag som idag levererar inom samtliga verksamhetsområden. Genomtänkt affärsmässighet parad med en uttalad lyhördhet för såväl marknad som anställda har tillskapat ett av de intressantaste företagen inom svensk mjölkproduktion. En obruten investeringsvilja är en viktig delorsak till det framgångsrika läget idag. Utvecklingsresan har möjliggjorts genom stor beslutsamhet och noggrannhet, gott ledarskap samt en unik kombination av ödmjukhet och tro på marknaden. Inriktningen på utvecklande gemensamma målbilder och en platt organisation med en tydlig ledning och ansvarsfördelning är starka kännetecken.

Ett konsekvent planlagt smittskyddsarbete för såväl unga som mjölkproducerande djur har resulterat i en stabil och mycket god djurhälsa med få svaga punkter. Tillsammans med den väl fungerande djurförsörjningen och den höga avkastningen gör det företaget osedvanligt väl rustat för ytterligare steg i sin utveckling.

Årets Mjölkbonde har genom stort eget engagemang samt stark delaktighet från familjen i utvecklingen gjort Skottorps Säteri till ett mjölkföretag i svensk toppklass.

Vi gratulerar Lars-Inge Gunnarsson till utnämningen Årets Mjölkbonde 2017!

Från vänster bakre raden: Helena Börjesson, LRF Konsult. Därefter: Elin, Monika, Lars-Inge, Anna Gunnarsson. Dorit Greve, VD, Växa Sverige. Främre raden från vänster: Karl-Johan och Erik Gunnarsson.

Priset till Årets Mjölkbonde instiftades 2012 för att uppmärksamma och belöna skickliga mjölkföretagare. Priset delas varje år ut till en mjölkföretagare som på ett föredömligt sätt utvecklat sitt företag, är en förebild för andra mjölkbönder och därmed utvecklar mjölksektorn. Han eller hon ska i sitt företagande på ett exemplariskt sätt även samordna lönsamhet, effektivitet, ledarskap och uppvisa stor hänsyn till djur och miljö.

Årets Mjölkbonde utses av en oberoende jury bestående av personer med olika kompetenser kring mjölkföretagande. Juryn arbetar på uppdrag av Växa Sverige och LRF Konsult. Utmärkelsen delas ut i samarbete med LRF Mjölk vid den årliga Guldmedaljutdelningen som i år arrangeras den 27 mars i Stockholm.

Länk till pressmeddelandet.

Senast ändrad 24 januari 2017