Årets Mjölkbonde™ 2017 - "laget" gör att vi lyckas

På Mjölkföretagardagarna i Varberg, den 24 januari, fick familjen Gunnarsson och Skottorps säteri utmärkelsen Årets Mjölkbonde. Den officiella prisutdelningen är den 27 mars i Stockholm på Guldmedaljsutdelningen. Hur upplever Lars-Inge Gunnarsson och hans familj utnämningen till Årets mjölkbonde nu två veckor efter tillkännagivandet?

Lars-Inge menar att utmärkelsen var oväntad, och att den betyder mycket både för honom och för hans barn och gårdens personal. På gården har man redan firat utnämningen flera gånger, och de har de senaste veckorna haft besök av journalister både lokalpress, tv och av lokala politiker. På frågan av utnämningen betyder för honom, familjen och företaget svarar han:

- Det är ett erkännande av det som görs på gården och att vi har fokus på rätt saker. För personalen har vi kunnat visa på att vi fått utmärkelsen för att alla i ”vårt lag” på gården jobbar på rätt sätt. Priset sporrar oss också till att ta tag i områden som vi kan bli ännu bättre på. Vi ska bland annat se till att korna stannar som produktiva längre tid. Vi ska också förbättra stallmiljön ytterligare och t ex byta underlagen för korna.

Alla i familjen har en tydlig roll på gården

Barnen i familjen är Elin som tar hand om ungdjuren, Erik som fokuserar på växtodlingen, Karl-Johan som tar ansvar för maskiner och underhåll av dem, och slutligen Anna som just nu läser till lantmästare på Alnarp. Lars-Inges sambo Monika har störst ansvar för mjölkbesättningen.

Entusiasmen över mjölkföretagandet är tydlig bland alla familjemedlemmarna och Elin betonar att en förklaring till att de får priset är att alla på gården är så delaktiga och verkligen tar ansvar.

Monika berättar att alla som jobbar med djuren ser till att fokusera på individerna i besättningarna, och verkligen ser till det enskilda djurets behov. System och managementprogram används som stöd, och förstås är det viktigt med personal som verkligen brinner för att jobba med djur.

Möjlighet till benchmark genom erfa-gruppen

Årets Mjölkbonde ges möjlighet att åka på en studieresa samt att ingå i en erfarenhetsgrupp som träffas ett par gånger om året, och som består av de lantbrukare som fått utmärkelsen tidigare. Vad vill Lars-Inge diskutera med kollegorna i gruppen?

- Jag tror det kan vara extra givande att utbyta erfarenheter med andra företagare som jag inte känner så väl sedan tidigare – jag tror det ger extra fokus på verksamhetsfrågorna. Det jag vill diskutera är både nyckeltal och hur vi kan öka gårdens effektivitet ytterligare. Hos oss på Skottorp kan ett konkret område vara arbetsförbrukning i kronor och timmar. Jag hoppas både kunna lära nytt och att dela med mig av mina egna erfarenheter, säger Lars-Inge.

Förebilder som visar framgångsrikt mjölkföretagande är möjligt

2012 utsågs Årets Mjölkbonde för första gången och syftet med priset är att lyfta fram förebilder och skapa framtidstro i mjölkbranschen. Familjen Gunnarsson är det sjätte företaget som får utmärkelsen. Lars-Inge tror att Årets Mjölkbonde spelar en stor roll för framtidstron bland mjölkbönder, och han ser att hans barn är extra glada över utmärkelsen.

- Det är alltid bra att lyfta fram goda exempel, visa på möjligheter och hur man kan lycka. Vi har en tendens i branschen att ”prata ner oss själva”. Det är positivt att visa för unga lantbrukare att det går att lyckas även i svåra tider, och jag känner att mina barn blir verkligt inspirerade att fortsätta utveckla företaget. I mars börjar vi bygga ett nytt sinkostall där vi kan gruppera korna – den nya byggnaden är framför allt för högdräktiga kvigor och sinkor. Vi blir extra motiverade att fortsätta expandera och arbetar nu vidare på den treårsplan vi lagt upp, avslutar Lars-Inge.

Skottorps Säteri har innan utbyggnaden totalt 700 mjölkkor och totalt på Skottorp och Ränneslöv som familjen också driver, finns 2 400 djur. Totalt brukad areal är cirka 1 550 hektar.