Banta celltalen med 5:2-metoden

Att ha friska djur med låga celltal är viktigare än man tror. Redan vid ett celltal på 50 000 sjunker avkastningen! För att hålla låga celltal är det viktigt att ta hand om korna, se till att de inte blir stressade, ge dem så bra foder som möjligt utifrån deras behov och se till att de har en riktigt bra miljö.

På Mjölkföretagardagarna berättar Paulina Lingers och Helena Kättström,
veterinärer Växa Sverige, hur man kan få ner celltalen själv med några
förhållandevis enkla aktiviteter. Börja med att reda ut vilken typ av bakterier djuren i besättningen har: kobundna eller miljöbundna bakterier. Man kan ta reda på vilken sorts bakterier man har genom att gå igenom bakterieranalyserna  - de säger alltid mest. Men det finns ett enklare sätt för att få en indikation om vilken sorts bakterier man har, och som komplement till provtagningsresultatet.
Ta reda på om det är många djur som bidrar lite till de höga celltalen – då har man sannolikt kobundna, smittsamma bakterier. Om det däremot är få djur som bidrar mycket till de höga celltalen - då har man sannolikt miljöbundna bakterier.
 
 ”Ta speciellt väl hand om kor som nyligen kalvat så att hon får en torr och ren miljö och inte blir stressad efter kalvningen. Vi ser att i
många besättningar uppstår en stor del av nyinfektionerna vid kalvning och endast ett fåtal procent under laktationen. Får hon mastit i samband med kalvningen finns det risk att hon tar med sig problemet långt in i laktationen.
Så ta hand om de kor som nyligen kalvat – hon behöver det, och tar du hand om henne då ger hon dig så mycket tillbaka”, säger Paulina. 

För kobundna bakterier finns det 5 aktiviteter att ta till för att få ner celltalen:

  1. Bra mjölkningsrutiner: gör alltid på samma sätt  - särskilt om ni är flera personer som mjölkar.

  2. Spendoppa med produkt som innehåller jod  – det ger effekt direkt på smittsamma bakterier. Se grafen i bilden nedan hur celltalet sjunker efter spendopp vid första, andra och tredje mjölkningen.

  3. Sintidsbehandla rätt kor.

  4. Behandla rätt mastiter under laktationen.

  5. Gruppera och slå ut de kroniska smittbärarna. 

Ska man börja med en förändring så satsa på spendopp!    För miljöbundna bakterier finns det 2 viktiga aktiviteter att arbeta med:

  1. Se till att de är torrt och rent där korna äter går och står. Efter 48 h har du lika stor tillväxt av bakterier över hela båspallen, uppe som nere oavsett strömaterial.

  2. Stärk kornas motståndskraft genom att ge dem rätt foder och bra vatten. 

”Det handlar om rutiner, rutiner, rutiner och att alla som jobbar på gården är med på tåget, säger Helena Kättström. Det är bättre och roligare att jobba förebyggande med att se till att korna inte blir sjukna, istället för att ta hand om de redan sjuka”, avslutar Helena.

Vill du veta mera så kontakta någon av våra veterinärer för en diskussion om hur du kan få ner celltalen på just din gård!

 Senast ändrad 25 januari 2017