Banta celltalet med 5:2 metoden

Det finns något som alla kan göra för att sänka celltalet under 150 000.

Börja med att ta reda på om korna har kobundna eller miljöbundna bakterier, så har du kommit en bra bit på vägen. Redan vid ett celltal på 50 000 så producerar kon allt mindre mjölk.

Några exempel på åtgärder:

Om korna har kobundna bakterier:

  1. Gå igenom mjölkningsrutiner och kontrollera mjölkningsanläggningen
  2. Spendoppa korna vid varje mjölkning
  3. Sintidsbehandla rätt kor
  4. Behandla rätt mastiter under laktationen
  5. Gruppera och tänk på smittskyddet kring kalvning

Om korna har miljöbundna bakterier:

  1. Torrt och ren där korna ligger, äter, går och står
  2. Stärk kornas motståndskraft