Byt erfarenheter om byggplaner med andra

Bygga helt nytt gör de flesta bara någon eller några gånger. Vilka erfarenheter har du och vad kan du lära av andra? Vi startar nu ett antal byggträffar runt om i landet där mjölkföretagare med byggplaner kan träffas för att utbyta erfarenheter.

Erfarenhetsträffarna har som syfte att underlätta dina byggplaner och samtidigt hjälpa dig att hitta kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga bygglösningar. Träffarna ska ge inspiration och ett bra beslutsunderlag för din verksamhet.

Gruppdeltagare i samma fas

Grupperna sätts ihop så att deltagarna är i samma fas av planerandet. Våra erfarna kollegor eller byggrådgivare leder mötet.

Innehåll första träffen

  • Kostnadsramar
  • Målbild
  • Möjlig storlek på bygglösningar

Innehåll andra träffen

  • Genomgång av nuläget
  • Genomgång och checklista för byggprocessen
  • Plan för upphandlingar, ansökningar och finansiering

- Vi startar med två grupper med cirka åtta deltagare i varje grupp. I första steget är två träffar per grupp inplanerade och i det andra steg ytterligare två träffar. Första träffen inleds med att nuläget gås igenom och att lantbrukare som redan byggt bjuds in, säger Claes Åkerberg, företagsrådgivare, Växa Sverige och projektledare för byggträffarna.

Kontakta oss

Projektet finansieras av LRF Mjölk. Kontakta Claes Åkerberg på Växa Sverige. Vi kanske kan starta en grupp i ditt område. Claes.akerberg@vxa.se, 010-47 10 314, 0708-45 14 94.