"Den regelbundna kontakten är viktig"

Lina och Barbro Westlund har varit med i ViLA i drygt ett år. De är nöjda och tycker att den regelbundna kontakten med veterinären Gunilla Öberg på Växa Sverige är värdefull.

Lina Westlund bedriver mjölkproduktion med cirka 70 kor på sin gård i Hov, strax väster om Sundsvall i Västernorrland. Hon tog över efter sina föräldrar Barbro och Hans för fem år sedan och Barbro har därefter fortsatt att arbeta på gården som anställd.
Besättningen har hög avkastning och har länge arbetat strategiskt med djurhälsan, så när veterinär Gunilla Ögren på Växa Sverige i Matfors föreslog att gården skulle gå med i ViLA, så anmälde sig både Lina och Barbro till kursen. Besättningen var bland de första att ansluta sig till ViLA-programmet, som nu har varit i drift i drygt ett år.
ViLA är ett samarbete mellan speciellt utbildade besättningsveterinärer och djurägare, vilka själva kan behandla vissa sjukdomar utifrån de instruktioner man fått av besättningsveterinären.
Veterinären gör regelbundna och planerade besök på gården för att kontinuerligt följa upp vilka djur som behandlats, av vilken orsak behandling har satts in samt hur behandlingen gått.

Gunilla Ögren med Lina och Barbro Westlund
– Vi satsar mycket på det förebyggande djurhälsoarbetet, men gårdarna bestämmer själva vilka fokusområden som är viktigast för dem. Vi kan arbeta med fler områden senare. Här i besättningen är det framför allt hållbarheten som är det viktiga målet. Jag kommer hit var sjätte vecka och då pratar vi igenom vad som hänt under perioden, säger Gunilla Ögren, djurhälsoveterinär vid Växa Sverige i Matfors.
Läs mer på https://vxa.se/husdjur/nyheter/hov-satsar-pa-djurhalsan/    samt i Husdjur nr 6/7.