Diko- och ungnötsutmaningen: I höst drar vi igång Erfa-grupper

Växa Sverige bjuder in till Erfa-träffar för diko- och ungnötsproducenter under hösten.

Målet är att du som lantbrukare ska få matnyttiga verktyg för att förbättra din produktion samt utbyta erfarenheter med andra lantbrukare. Dessa träffar är på gång:

Foder:

  • Grovfoderproduktion
  • Foderbehov och foderplanering

Tillväxt och djurhälsa:

  • Djurflöde, smittskydd
  • Optimal tillväxt

Marknad och avel:

  • Hur producerar jag det marknaden vill ha?
  • Hur får jag bästa pris

Arbetseffektivitet:

  • Arbetsledning
  • Arbetsrutiner

Träffarna leds av en lokal produktionsrådgivare men med stöd från veterinär eller avels-, ekonomi- och växtodlingsrådgivare samt lean-coach från Växa Sverige.

Tiden och platsen för träffarna bestäms efter antalet anmälda samt de önskemål som kommer in via anmälan, till exempel om kursen ska hållas förmiddag, eftermiddag eller kväll.

Diko- och ungnötsutmaningen delfinansieras av LRF Kött.

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 03 08

Mobiltelefon:
070-833 00 66