Gustav ny ledamot i styrelsen

Vid Växa Sveriges stämma valdes Gustav Kämpe, Karlsborg, in som ny ledamot efter avgående Torbjörn Larm.

Vid det påföljande konstituerande styrelsemötet 17 maj valdes Marita Wolf till styrelsens ordförande och Lars-Inge Gunnarsson till vice ordförande.

Vid stämmovalberedningens konstituering valdes Gunnar Holmkvist, Grimslöv till valberedningens ordförande och Lars Eriksson, Boden till vice ordförande.